Sektionsfører bjærgning ved Transportkompagniet 1. Logistikbataljon

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236681
Sektionsfører bjærgning ved Transportkompagniet 1. Logistikbataljon

Har du overblik, situationsfornemmelse og erfaring som bjærgningskommandør? Så har vi en ledig stilling i 4. Transportkompagni som bjærgningsbefalingsmand.

Om os

1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er placeret på Aalborg kaserne. Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland. Der er tre kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Om stillingen

Jobbet er præget af stor selvstændighed og i høj grad mulighed for at påvirke egen hverdag. Du bliver sektionsfører for tre bjærgningsgrupper. Du skal kunne uddanne og rutinere dine underlagte bjærgningsgrupper i samarbejde med næstkommanderende deling og delingsføreren samt vedligeholde dit eget niveau.

Du vil også få faglærerroller og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammerne og forudsætningerne for, at instruktørerne kan lykkes.

Det forventes at du selvstændigt kan planlægge større aktiviteter, som minimum på delingsniveau, samt bidrage til planlægning på aktiviteter på kompagniniveau.

Om dig

Du er oversergent eller sergent med ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, og kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.

Du er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Du er uddannet bjærgningsbefalingsmand.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Peter Allengreen på telefon 72 83 65 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 67 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs