Kaptajn fra Flyvevåbnet søges til Command Support Coordination Cell ved Føringsstøtteregimentet.

Virksomhed
Arbejdssted
Sydjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236678
Kaptajn fra Flyvevåbnet søges til Command Support Coordination Cell ved Føringsstøtteregimentet.

Vil du arbejde med CIS understøttelse af Hærens og Flyvevåbnets internationale og nationale operationer, beredskaber og øvelser? Vil du være bindeleddet til Flyverkommandoen, Hærkommandoen, Operationsstaben i en værnsfælles myndighed forankret i Hæren? Så er du måske vores kommende kollega i Føringsstøtteregimentets Command Support Coordination Cell.

Om os

Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System (CIS) kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Command Support Coordination Cell er et helt nyt element, der får en bred berøringsflade med alle enheder ved Føringsstøtteregimentet, operative enheder i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og kommandoer.

Om stillingen

Command Support Coordination Cell består af fem stillinger; en chef (MJ/M331), to operationsofficerer (KN/M321) og to operationsbefalingsmænd (SSG/M231).

Som operationsofficer med flyvevåbnet som speciale refererer du til chefen for Command Support Coordination Cell. Du vil være en del af et team, som modtager og koordinerer indkommende opgaver fra alle værn og kommandoer, herunder styrkeproduktion og styrkeindsættelse på tværs af regimentets enheder. Du rådgiver og støtter regimentschefen i relation til CIS-støtte under de særlige vilkår og rammer der gør sig gældende for flyvevåbnets enheder, men vil situationsafhængigt også arbejde med CIS-understøttelse til Specialoperationskommandoen, Arktisk Kommando og Hærkommandoen.

Derudover skal du forvente at indgå som sagsbehandler, i samarbejde med øvrige i teamet, på de koordinations- og ledelsesstøtte-opgaver der påhviler CSCC. Som en ekstra professionel udfordring indgår du sammen med CSCC og chefen for Føringsstøtteregimentet i funktionen som G6/LAND i Hærkommandoen. I funktionen under G6/LAND, vil du skulle deltage i doktrinudvikling, og på sigt øvelser med henblik på at understøtte det nationale hovedkvarter for landmilitære operationer på dansk jord i tilfælde af krise eller krig. Her vil dine kompetencer specielt i relation til kommunikation mellem hærenheder og nationale og allierede luftenheder udfordres og bringes i spil.

Vi tilbyder et uformelt arbejdsmiljø, fleksible arbejdstider, mulighed for faglig sparring og gode kollegaer.

Om dig

Du er kaptajn M321 med en baggrund fra Flyvevåbnet og har lyst til at arbejde i Fredericia med koordinering af operative opgaver i en værnsfælles myndighed forankret i Hæren.

Det anses som en fordel, men ikke et krav at du har arbejdet med CIS-støtte til flyvevåbnets enheder enten i en stab på ANSV IV, NIV III eller højere, og gerne med operationer og/eller uddannelse. Det anses endvidere som en fordel såfremt du har et godt netværk på tværs af Flyvevåbnets Wings og myndigheder.

Du er god til at tale med mennesker idet koordinationsopgaven ved FSR fordrer samarbejde med enheder og stabe fra ANSV5 til NIV II. Du har erfaring med stabsarbejde og kan udarbejde kortfattede og præcise skriftlige produkter, direktiver, rapporter og lignende. Du har gode samarbejdsevner og er god til at koordinere, strukturere arbejdsprocesser og følge op på opgaver og aftaler.

Du er god til at skabe og vedligeholde gode relationer til foresatte og samarbejdspartnere. Du indgår konstruktivt i faglig sparring med dine kolleger.

Du er praktisk orienteret og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. I denne stilling er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt/NATO Secret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Mads Steffensen på tlf.: 5086 5786 eller FSR-CS-01.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen er 31. marts 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs