Leder af radiostationen på Støtteskibet ABSALON

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236677
Leder af radiostationen på Støtteskibet ABSALON

Er du uddannet oversergent eller meget erfaren sergent i Forsvaret med en uddannelse i radiokommunikation? og har du bla. lyst til opleve stemningen ombord på en af Søværnets største kampenheder? så kan du muligvis blive den nye radiostationsleder på Støtteskibet ABSALON.

Om os

Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadres Division 22. Vi opstiller enheder til Internationale maritime operationer i verdens brændpunkter. Vi kan deltage i alt fra humanitær bistand til regulær krigsførelse. Division 22 har de seneste år været indsat i INTOPS i Det Indiske Ocean, hvor vi har indgået i antipiraterioperationen Ocean Shield, samt efterretningsindhentning i operation Active Endeavour. Tidligere har vi deltaget i operation RECSYR og operation RECLIB i Middelhavet.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

ABSALON har fast base i Frederikshavn, og du vil derfor have fast tjenestested her.

Om stillingen

Du vil, som leder af kommunikationssektionen, være en del af operationsdivisionen.

Kommunikationssektionen består udover dig selv af; en kommunikationsassistent (sergent) og seks menige (kommunikationsgaster).

Dine primære opgaver i basehavn vil være ledelse af kommunikationssektionen, organisering af radiostationen, administrative opgaver, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse i kommunikation for KU-gaster, videreudvikling inden for faget kommunikation, vedligeholdelse af sektionens områder, samt fungere som enhedens kryptokustode.

Dine primære opgaver under sejlads vil være vagtholdsleder for radiostationen i tørn med kommunikationsassistenten, leder af radiostationen og kommunikationen generelt, planlægning og gennemførelse af vedligeholdende uddannelse i kommunikation for KU-gasterne, samt andet relevant personel, og fungere som enhedens kryptokustode.

Om dig

Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt.

Du skal besidde gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere og skabe forståelse for enhedens opgaver på radiostationen.

Du skal kunne bevare et overblik og kunne arbejde struktureret, selv under pressede forhold. Du skal ligeledes være indstillet på at gøre tjeneste i en længere periode på ABSALON (4-6 år). Desuden forventer vi, at du er i stand til selvstændigt og i samarbejde med de andre mellemledere i operationsdivisionen at supervisere gasternes arbejde.

Krav:
Du skal have gennemgået VUT I uddannelse, eller være vurderet egnet til udnævnelse.
Du skal have gennemgået uddannelse i kommunikation.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET og kunne behandle kryptomateriel.
Du skal have et stort kendskab til INFOCOM 2000, CMS og MHS systemet.
Du skal være egnet til INTOPS.

Ønskeligt:
Fagkursus CIS III.
DeMars grundkursus og myndighedsbeholdnings kursus.
NATO Frequency Management Course.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OS Morten Jensen, leder af radiostationen, Støtteskibet ABSALON, mail: D22-K1-LERA@FIIN.dk, telefon 30 16 94 60. Radiostationslederens nærmeste leder, Taktisk Officer Efterretning: Mail: d22-k1-taoe@fiin.dk, telefon 61 75 58 10.

Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 29. marts 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. april 2019 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet - med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs