Sagsbehandler til Operationsstabens Øvelses- og Policysektion (J7)

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236675
Sagsbehandler til Operationsstabens Øvelses- og Policysektion (J7)

Er du tiltrukket af et dynamisk, værnsfælles operativt virkefelt, hvor den operative opgaveløsning er i centrum?

Om os

Operationsstaben forestår Forsvarets overordnede planlægning for og indsættelse af operative enheder i nationale og internationale operationer, samt stabiliserings- og verifikationsaktiviteter. Øvelses- og Policysektionen er en selvstændig sektion i Operationsstaben med reference til Chefen for Operationsafdelingen.
Vi forestår, i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet, øvrige stabe, kommandoer, styrelser, den overordnede styring, koordinering og prioritering af den strategiske øvelsesvirksomhed i Forsvaret.
Vi planlægger og gennemfører deltagelse i nationale og NATO krisestyringsøvelser, herunder koordinerer og gennemfører øvelser for og evalueringer af Forsvarets krisestyringsorganisation i løsningen af dennes opgaver i fred, krise og konflikt.
Vi forestår den overordnede, tværgående styring og koordination af øvelsesvirksomheden med NATO og øvrige strategiske samarbejdspartnere.
Vi forestår gennemførelsen af erfaringsindhentning- og bearbejdning fra indsættelser i nationale og internationale operationer samt fra øvelsesvirksomheden.

Om stillingen

Du bliver ansvarlig for et område i udvikling pga. stadigt stigende behov for udvikling og træning af Forsvarets nationale føringskapaciteter. Din vigtigste opgave vil blive at koordinere den nationale øvelsesvirksomhed og forestå planlægning og gennemførelse af øvelsesvirksomheden for Operationsstabens krisestyringsorganisation.
Øvelsesvirksomheden for krisestyringsstrukturen indbefatter bla. den nationale krisestyringsøvelse (KRISØV) og NATO Crisis Management Exercise (CMX). Desuden øvelser, der har til formål, at styrke evnen til national føring og til at indgå i og bidrage til NATO's kollektive forsvar af Alliancens lande og interesser.
Der vil til stillingen være nogen rejseaktivitet i både ind- og udland.
Du kan forvente en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Du vil blive tilbudt fjernarbejdsplads (FAP) og tjenstlig mobiltelefon, der vil muliggøre fleksible arbejdsvilkår.

Vi lægger vægt på personlig og faglig udvikling for herved at kunne støtte dine ambitioner og ønsker om kompetenceudvikling og evt. videreuddannelse.

Stillingen er et godt springbræt til MMS, og det vil være muligt at gennemføre et MMS-forløb parallelt.

Om dig

Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført VUT-I/L, VUK eller anden tilsvarende relevant civil uddannelse.
Du er en målrettet og stærk analytisk officer, der kan arbejde med mange bolde i luften uden at miste helhedsperspektivet. Du har gode diplomatiske evner og formår at opnå resultater gennem dialog og samarbejde på tværs af nationale og internationale myndigheder og institutioner. Du besidder stærke kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt.
Vi forestiller os, at du har erfaring fra tjeneste i dit værn - eventuelt suppleret med stabserfaring fra en værnsstab/-kommando eller NIV III myndighed.
Erfaring inden for øvelsesområdet vil være en fordel, men ikke et krav, da du vil blive tilbudt relevante kurser og kompetenceudvikling for opbygning af de nødvendige faglige færdigheder.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Vil du vide mere om stillingen så kontakt: Oberstløjtnant Brian Vestergaard Brøgger på tlf: 40105411 eller på FKO-O-CHJ7@fiin.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. marts 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart herefter i Karup eller på VTC.
Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS og anden relevant dokumentation.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs