Efterretningsassistent til Helicopter Wing Karup, eskadrille 722, A2

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236673
Efterretningsassistent til Helicopter Wing Karup, eskadrille 722, A2

Initiativrig konstabel søges til en spændende stilling som efterretningsassistent ved Helicopter Wing Karup.

Om os

Helicopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HW træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Wingen er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

A2 efterretningssektionen støtter op omkring de flyvende kapaciteters indsættelse både nationalt og internationalt, samt klargøring og træning hertil. Sektionens opgavekompleks omfatter: Koordinering og planlægning af efterretningsopgaver. Foretage missions- og øvrige efterretningsrapportering. Monitering og analyse af situationsbilledet i HW Area of Interest.

Opgaver tilgår med et meget forskelligt varsel og fra mange forskellige myndigheder. Både indenfor og udenfor Forsvaret. Det er sektionens opgave at støtte ledelsen og de udførende enheder med efterretninger, som kan have indflydelse på den operative opgaveløsning.

Sektionen er godt i gang med en genopbygning. Dagligdagen er præget af meget spændende opgaver og samarbejde med ESK724 AS-550 Fennec, ESK723 MH-60R Seahawk og ESK722 EH101 Merlin helikopterne, med de indhentningsmuligheder det giver.

Om stillingen

Den primære opgave i 2019 er klargøring af sektionen til at støtte ESK722 TTT udsendelse. Det bliver din opgave at støtte op omkring det samlede opgavekompleks. Der vil være krav om større efterretningsspecifik efteruddannelse, både intern uddannelse og nationale samt internationale kurser.

Du vil være en del af et team af erfarne befalingsmænd, hvor der vil være fokus på personlig kompetence udvikling. Fokus vil være på, at du gradvist tilegner dig den relevante viden og gør dine egne erfaringer med det indlærte, støttet af sektionen.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Udføre HW KAR missions- og øvrige E-rapporteringer
• Udsendes som efterretningsassistent i et A2 element
• Deltage som efterretningsassistent under nationale og internationale øvelser
• Medvirke til udarbejdelsen af efterretningsmæssige input til forskellige briefinger, samt gennemføre disse
• Kunne instruere, undervise og rådgive eskadrillens ansatte i SERE og Personel Recovery

Dine sekundære arbejdsopgaver:
• Fastholde og udbygge gode relationer mellem de flyvende enheder og A2
• Sektionens eksterne instruktør i enkeltkæmperfærdigheder
• Sektionens kort ansvarlige, herunder forestå koordineringen med eskadrillernes forskellige mission support personel
• Støtte sektionens sagsbehandler under udarbejdelse af scenarier til operativ træning
• Kunne bistå med at vedligeholde og opdatere sektionens teamsite

Om dig

Du er en loyal teamplayer, der trives i et miljø med højt til loftet indenfor det definerede hierarki. Du er en positiv person, der er let at omgås samt arbejder godt sammen med andre. Du evner at omsætte din operative og efterretningsmæssige erfaring til sektionens dagligdag og opgaveløsning.

Du er både nysgerrig og ydmyg, på krydsfeltet mellem jordbaseret efterretning og sammenhængen med helikopterens lavtflyvende operationsmønster. Du er god til at afslutte opstartede projekter og opgaver. Du kan arbejde selvstændigt med både mindre såvel som større opgaver.

Du er initiativrig og selvstændig og er god til at afslutte dine opgaver. Du har let ved at netværke med dine arbejdsmæssige relationer.

Endvidere skal du:
• Have operativ erfaring, efterretningsbaggrund er ønskelig, men er ikke et krav
• Have været udsendt minimum én gang
• Være ydmyg i omgangen med klassificeret materiale, og i tilgangen til at analysere og formidle efterretninger
• Besidde gode egenskaber indenfor samarbejde og kommunikation, idet du skal kunne indgå i mange forskellige relationer på forskelligt niveau
• Opfylde sundhedstriaden og kunne udsendes i internationale operationer.
• Kunne anvende Word, Excel og PowerPoint og derudover have flair for IT
• Have gode engelskkundskaber, i både skrift og tale (SLP 3333).

Erfaring med Falcon View, DK HEMNET, NSWAN og BICES, Analysts Notebook, Captia og DeMars er ønskeligt.

Det er en fordel, hvis du har operativ erfaring fra flyvevåbnet, men dette er ikke et krav.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Jeppe Bach Knudsen på mobil 4112 1192 (mandag-fredag kl. 0800-1530) eller på mail HW-722-A2001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. marts 2019 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs