Sektionsfører/transportbefalingsmand til 1. Forsyningskompagni

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236670
Sektionsfører/transportbefalingsmand til 1. Forsyningskompagni

Kan du fører og har du erfaring som transportbefalingsmand? Er du ligeledes klar til indgå i en professionel enhed, som kan tilbyde en spændende hverdag? Så er du lige den person, vi søger som sektionsfører/transportbefalingsmand ved forsyningskompagniet (FSKMP)

Om os

1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. Kompagniet består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i kompagniet er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone

KMP består af tre delinger, 1 og 2 forsyningsdeling og kommandodelingen. Hver forsyningsdeling består af en deltrop, en depotsektion og to middeltungetransportsektioner. Transportsektionerne består af henholdsvis to og tre transportgrupper.

FSKMP har fasttjenestested på Aalborg kaserner

Om stillingen

Som sektionsfører/transportbefalingsmand er du sektionsfører for de grupper, som er en del af sektionen og som har sergenter som gruppeførere, og fører for den gruppe du selv er gruppefører for.

Ud over at fungere som fører for sektionen under indsættelse og i dagligdagen, vil du også i samarbejde med delingsføreren og de andre ældre befalingsmænd i delingen skulle gennemføre uddannelse for hele delingen. Evt. indgå som en af kompagniets faglærere.

Kompagniet fokusere på, at så stor en del af uddannelsen så muligt gennemføres i en taktisk ramme. Så du skal forvente en spændende og omskiftelig hverdag. En hverdag som du i samarbejde med delingsføreren selv kan være med til at præge udformningen af.

Kompagniets operative opgave gør også, at der løbende hen over året vil være øvelser, skydeperioder og lignende.

Om dig

Du er udnævnt oversergent, alternativt har gennemført eller i gang med VUT 1/ML.

Du har flair for føring, og du tager naturligt ansvar for de folk du er sat til at lede. Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt, og kan planlægge og gennemfører lektioner for gruppe/sektion/deling.

Du har tidligere fungeret som transportbefalingsmand, eller lignende tjeneste, som har givet dig erfaring med transportområdet.

Du har kørekort til kategori B og C og ønskeligt også E

Det er en fordel at du har truckcertifikat og ADR bevis.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Rasmus Holkenberg på telefon 20 65 41 93.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. april 2019 Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs