Oversergent som Material Requirement Planner til 1. Forsyningskompagni

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236669
Oversergent som Material Requirement Planner til 1. Forsyningskompagni

Har du overblik, helhedsforståelse, erfaring i/interesse for depottjenesten? Er du klar til indgå i en professionel enhed, som kan tilbyde en spændende hverdag? Så er du lige den person vi søger som MRP ved forsyningskompagniet (FSKMP)

Om os

1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. Kompagniet består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i FSKMP er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone

FSKMP består af tre DEL, 1 og 2 forsyningsdeling og kommandodelingen. Hver forsyningsdeling består af en deltrop, to middeltungtransportsektioner og en depotsektion.
MRP indgår som en del af deltroppen og vil i dagligdagen have delingsføreren som nærmeste leder.

FSKMP har fast tjenestested på Aalborg kaserner

Om stillingen

Material Requirement Planner (MRP) er ansvarlig for kontrol og frigivelse af rekvisitioner. En funktion, som er en vital del af den overordnede logistiske støtte, FSKMP skal levere til Hærens operative brigade.

Du vil i dagligdagen og under indsættelser være i tæt dialog med delingsføreren og delingens depotsektion.

Grundet FSKMP operative opgave, vil du både skulle løse dine opgaver på garnisonen og under feltforhold.

Største dele af MRP arbejde laves i SAP, og involvere nedenstående arbejdsområder
- Disponering af lagerbeholdninger
- Opdaterings af stamdata
- Foretage prognosekørsel på lageret, samt afstemning af lageret
- Kontrol af rekvisitioners berettigelse
- Kodificering af materiel
- Ansvarlig for lokalanskaffelse af forsyningsgenstande

Om dig

Du er udnævnt oversergent, eller er klar til at blive det. Alternativt er du indforstået med at indgå en uddannelsesaftale med henblik på VUT 1/ML

Du har en høj ansvarsfølelse over for de opgaver der bliver stillet, og en forståelse for vigtigheden af at de bliver løst korrekt og til tiden. Arbejdet som MRP er meget selvstændigt, og det er derfor vigtigt at du besidder en stor selvstændighed og arbejdsmoral. Ligeledes at du har flair for planlægning.

Du har erfaring med brugen af SAP i forhold til materiel.

Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E

Det er ønskeligt at du har følgende SAP-kurser:
- Lagerbeholdning modul 1 og 2
- Myndighedsbeholdning
- Indkøb
- Forvaltning og controlling

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Rasmus Holkenberg på telefon 20 65 41 93

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. april 2019. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs