IT-faglært sergent til CIS- Operationscenter

Virksomhed
Arbejdssted
Sydjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236668
IT-faglært sergent til CIS- Operationscenter

Om os

3 CISOPS-bataljon er en ny operativ bataljon, der skal samle store dele af de opgaver, som nu løses i fire afdelinger i staben ved Telegrafregimentet. For at kunne indfri dette, vil 3 CISOPSBTN blive etableret med tre ben, som er indbyrdes forbundne. De tre ben er: Driftssiden, som består af CIS Operationscenteret, SATCOM HUB og Forsvarets Frekvenskontor; Videreudviklingssiden, som består af Federated Mission Networking Sektionen og Implementeringssektionen og til sidst af: Uddannelsessiden, som består af uddannelsessektionen. Hertil kommer en stab, som skal synkronisere, prioritere opgaver og ressourcer samt støtte de seks sektioner.

Bataljonen vil være præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til den fælles opgaveløsning. Arbejdstempoet vil være højt, og der vil være en stor grad af fleksibilitet og omstillingsparathed, når operative behov eller pludselige ændringer skal imødekommes. Fokus vil være på alle tre ben, hvor driften fokuserer på at støtte de tre andre bataljoner, mens videreudviklingen især fokuserer på NATO-koncepten for Federated Mission Networking og herunder etablering af Battlelab, definering af arkitektur og topologi samt opbygning af de instanser og standarder, der skal sikre, at vi kan indgå i denne koncept. Uddannelsesbenet fokuserer på at skabe forudsætninger for den kapacitetsnære uddannelse samt på at højne det faglige niveau ved alle bataljoner i Føringsstøtteregimentet

Bataljonen har et teknisk højt niveau, som i kombination med en stor operativ forståelse sikrer, at vi i samarbejde med de øvrige bataljoner ved regimentet kan levere gode og solide føringsstøtte-løsninger til de operative brugere inden for alle værn. Så vidt muligt søger vi at lave standardløsninger - som naturligvis altid skal tilpasses en given opgave eller enhed. Derfor baserer vi vores virke på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister, hvor en flad ledelseskultur sikrer inddragelse af specialister i tide. Dette giver både fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø.

Om stillingen

Som sergent og IT-teknikker i CISOC serverelement vil dine hovedopgaver være at virke som fører for mindre arbejdshold i CISOC aktiviteter, herunder støtte planlægning og tilrettelæggelse med udgangspunkt i din tekniske baggrund. Du vil også skulle assistere som vagthavende service manager, og dermed være brugernes første kontakt ved behov for 2nd line support. Alt efter teknisk baggrund og erfaring vil du få ansvar som 'subject matter expert' for et eller flere af vores delsystemer, og støtte med uddannelse og vedligeholdelse af dokumentation inden for tildelt fagområde.
I stillingen indgår endvidere rejseaktivitet samt mulighed for deltagelse i arbejdshold til missionsområderne.

Om dig

Du er sergent, og uddannet IT-teknikker eller evt. IT-supporter der kan uddannes til IT-teknikker.
Din baggrund kan også være, at du er konstabel eller korporal med en IT-uddannelse og med ønske om, at udvikle dig som kommende befalingsmand. I så fald vil der som et led i ansættelsen, blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemførelse af sergentskolen.

Du skal være initiativrig og kunne håndtere mange bolde i luften på samme tid. Du må gerne have erfaring med IT service management. Du bør have en operativ forståelse, således du forstår brugernes funktionsvilkår og behov.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Der er tale om en værnsfælles fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for CISOC; major Kim Eg Pedersen på mail: FSR-2B300A eller telefon: 72 82 65 20.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019. Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs