Kompagnibefalingsmand til NATO enhed i Haderslev

Virksomhed
Arbejdssted
Sydjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236667
Kompagnibefalingsmand til NATO enhed i Haderslev

Brænder du for at blive kompagnibefalingsmand? Trives du godt i et operativt og internationalt miljø og vil du være med til at sætte retningen for kompagniet? Hvis du har mod på dette kombineret med en alsidig hverdag, så er du måske den kompagnibefalingsmand vi søger.

Om os

NATO DCM'er er skabt til at levere deployerbare CIS løsninger til NATO hovedkvarterer. Det betyder, at meget af vores daglige fokus, oftest ligger på enten at være på beredskab, hvilket vil være tilfældet i hele 2019, eller være indsat på øvelser rundt omkring i Europa i rammen af NATO. Derudover benytter NATO, i rotation, de forskellige DCM til at varetage NATO CIS i missionerne hvori NATO er repræsenteret.

Det danske Deployable Communications & information system Module Echo (DCM-E) er operativt underlagt 1st NATO Signal Battalion 1NSB) som garnisoneret i Wesel - Tyskland. 1 NSB er en multinational enhed, med adskillige nationaliteter repræsenteret. 1 NSB indsætter de i alt 6 DCM'er som bataljonen rummer.
DCM-E er i den nationale struktur underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet. Bataljonen har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt et fokus på økonomi med kræfterne. Dertil et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.

DCM-E er en enhed på 60 medarbejdere, hvoraf 45 er at finde i CIS delingen og resterende i kommando delingen. Rejseaktiviteten i DCM E er, qua vores internationale tilhørsforhold, mere omfattende end normalt i Forsvaret og er en ting der skal tages med i overvejelsen, hvis du søger stillingen.

Om stillingen

Du skal som kompagnibefalingsmand være en naturlig del af kompagniledelsen og kunne indgå i et Command team sammen med kompagnichefen. Dette stiller krav til dig som befalingsmand på en anden måde end du måske har oplevet i tidligere stillinger. Du er først og fremmest en del af kompagniledelsen, og du skal turde stå på mål for de beslutninger der træffes både fra kompagniets side, men også fra vores fortsatte myndigheder, internationale samt nationale. I NATO har vi længe arbejdet med konceptet omkring command teams, du vil derfor også have en aktiv rolle som kompagnibefalingsmand i NATO regi.

Din rolle i Command teamet skal du selv være med til at forme og præge, da der ikke tidligere har været en kompagnibefalingsmand, men som udgangspunkt, vil din rolle kunne defineres som følgende;

• Rådgive kompagnichefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på, at kompagniet kan løse sine opgaver.
• Objektivt og rettidigt udfordre processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe beslutninger på.
• Loyalt kommunikerer kompagnichefens ledelsesbudskaber til kompagniets personel med fokus på kompagniets befalingsmænd og soldater.
• Være kompagnichefens garant for enhedernes disciplin, uddannelsesmæssige niveau og taktiske formåen på enkeltmands- og gruppeniveau, ud fra egen viden og erfaring fra tjeneste i geleddet.
• Være kompagnichefens forlængede arm, som vejleder/føre kontrol med kompagniets befalingsmænds førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige optræden.
• Være mentor og rollemodel for befalingsmændene i kompagniet samt forestå udviklingen af disse.
• Indgår i Bataljonsbefallingsmandens Command Team netværk.

Der vil stadig være administrative opgaver som det forventes du vil skulle løse, men dette vil være begrænset omfang.

Om dig

Du er seniorsergent og har et alsidigt tjenesteforløb, gerne med tyngde i det operative men også med erfaring indenfor uddannelse. Såfremt du er oversergent med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre videreuddannelsestrin 2 for mellemledere, kan der laves en uddannelsesaftale omkring gennemførelsen af uddannelsen.
Du er klar til en hverdag der er præget af det operative virke, som du forstår at være i samspil med. Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation både på dansk og på engelsk.

Du har lyst til og flair for ledelse af mennesker og forstår herigennem at motivere. Du har en synlig ledelsesstil, og er god til at delegere opgaver men også aktivt søger at inddrage viden og kompetencer fra kompagniets medarbejdere i din opgaveløsning.
Du har desuden gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer, funktioner og nationaliteter.
Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor CIS området, ligesom det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Jakob Ostmann Petersen på telefon (direkte): 72 82 66 70 / Mobil: 41 90 45 20 eller på mail FSR-2B-100A@MIL.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon:
72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 31. marts 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og pecialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs