Næstkommanderende / deling (oversergent) til Command Support Company

Virksomhed
Arbejdssted
Sydjylland, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
9. marts 2019
Ref
236666
Næstkommanderende / deling (oversergent) til Command Support Company

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme. Så søg jobbet som næstkommanderende for Command Support (CS) deling (DEL) EAST i Command Support Company (CS COY) i rammen af Multinational Division North (MND-N) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder.

Om os

CS COY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til hovedkvarter (HQ) MND-N.

CS COY består af to operative delinger, som i udgangspunktet støtter NMD-N fredstidshovedkvarter i henholdsvis Karup og Adazi, samt en kommandodeling. Kommandodelingen og herunder hovedparten af CS DEL WEST og CS DEL EAST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I løbet af indeværende forsvarsforlig vil hele CS DEL EAST blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte opbygningen af HQ MND-N i Letland.
Ud over den operative opgave med opbygning og vedligeholdelse af kommunikations- og informationssystemløsninger til MND-N til divisionens permanente hovedkvarterer, støtter CS COY også MND-N øvelses- og træningsaktiviteter.

HQ MND-N er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATO øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATO territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.

Om stillingen

Du vil have fast tjenestested i Fredericia.
Indenfor det indeværende forsvarsforlig, forventes din stilling at blive flyttet til Adazi, Letland.

Som næstkommanderende i delingen (NK/DEL) vil du være delingsførerens nærmeste hjælper og stedfortræder. Du bistår bl.a. med den daglige ledelse, herunder udviklingen og fastholdelsen af delingens medarbejdere.
Som "ældste" befalingsmand i delingen vejleder du tillige yngre befalingsmænd i virket som instruktør, fører og leder.
Du vil som NK/DEL i CS DEL EAST skulle påregne en del rejseaktivitet til Adazi samt at deltage i MND-N årlige øvelser, hvilket pt. er to større øvelser af 3-5 ugers varighed.

Ud over funktionen som NK/DEL vil du også blive ansvarlig for delingens KRYPTO ACCOUNT, hvorfor erfaring med håndtering af KRYPTO vil være en fordel.

Du vil få vide rammer til at gøre dig dine egne erfaringer, og du vil samtidigt blive støttet i din egen udvikling som person og leder.

Om dig

Du er oversergent eller erfaren sergent med potentiale til at blive oversergent.
Du er en person med en positiv indstilling og et udviklende mindset, som værdsætter, at skabe arbejdsglæde for delingens medarbejdere. Du arbejder desuden struktureret og kan håndtere, at have mange bolde i luften på én gang. Du trives desuden i en hverdag, der til tider er meget omskiftelig.

Som næstkommanderende i delingen vil du få mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Samtidigt vil du få samarbejdspartnere både inden og uden for kompagniet. Du skal derfor kunne samarbejde og tage ansvar i situationer, hvor der ikke nødvendigvis er en klar opgave- eller rollefordeling - også, når opgaven ligger over dit kompetenceniveau.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergent på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for CS COY; kaptajn Nicolai Lyngaa på tlf.: 72 82 65 23 eller mobil: 41 65 62 78.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Vi vil bede dig søge stillingen via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs