Undersøgelsessagsbehandler til Børneområdet i Borgercenter Handicap (barselsvikariat)

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236649
Type
Vikariat
Vil du være med til at udarbejde gode, udviklende, inddragende og løsningsfokuserede børnefaglige undersøgelser, der kan danne grundlag for at skabe en positiv forandring for børn med funktionsnedsættelse og deres familiers liv? Så er du måske den sagsbehandler, vi mangler.

Børneområdet søger en barselsvikar til vores undersøgelsesgruppe, der varetager behandlingen af underretninger og udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser efter servicelovens §50.

Om Børneområdet

Borgercenter Handicaps Børneområde varetager den helhedsorienterede sagsbehandling af børn med funktionsnedsættelser i alderen 0-15 år i Københavns Kommune. Grundlaget for vores arbejde er servicelovens regler om støtte til udsatte børn og børn med funktionsnedsættelse og deres familier.

Stillingen er tilknyttet vores gruppe 'tættere på familien', som består af to sagsbehandlere i undersøgelsesgruppen, to familievejledere, en netværkskonsulent, syv handleplans- og opfølgningssagsbehandlere samt to faglige koordinatorer.

Vi arbejder ud fra en ressource- og løsningsfokuseret tilgang med aktiv inddragelse af familie og netværk og et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere, både internt og eksternt. Vi arbejder ud fra et fælles mind-set, hvor vi møder det enkelte barn og barnets familie ud fra deres unikke udfordringer og behov, og hvor vi sikrer en koordineret og sammenhængende støtte til familien.

Som sagsbehandler i Undersøgelsesgruppen vil du
 • behandle underretninger
 • udarbejde børnefaglige undersøgelser efter servicelovens §50
 • tage stilling til iværksættelse af råd- og vejledningsforløb samt andre tilbud efter serviceloven §11
 • vurdere om der skal iværksættes akutte foranstaltninger iht. servicelovens §52 sideløbende med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse

Vi er i Undersøgelsesgruppen meget optagede af at videreudvikle vores børnefaglige undersøgelser, så vi hele tiden bliver bedre til at afdække ressourcer, netværk og bekymringer i barnets liv i tæt samarbejde med familierne.

Vi søger en barselsvikar med start den 1. april 2019 eller snarest muligt derefter.

Vi lægger vægt på, at du

 • har en relevant uddannelse og gerne erfaring fra arbejde som myndighedssagsbehandler på børneområdet samt handicapfaglig viden
 • har en nærværende, nysgerrig, tålmodig og inddragende tilgang til børnene og deres familier, og altid har barnet i centrum
 • er robust, har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner og kan trives med myndighedsrollen
 • har gode samarbejdsevner og formår at samarbejde internt og eksternt med kolleger og andre faggrupper
 • har flair for det administrative arbejde og IT-systemer og formår at arbejde effektivt, selvstændigt og struktureret
 • er ambitiøs på dine egne og teamets vegne og prioriterer det gode teamsamarbejde højt
 • er udviklingsorienteret og har lyst til at arbejde i en organisation, som er i løbende forbedring af vores indsats i forhold til målgruppen

Vi tilbyder

 • en spændende arbejdsplads i stadig udvikling med meningsfulde opgaver
 • introprogram, oplæring og fast supervision
 • gode muligheder for faglig udvikling
 • dygtige, engagerede, kreative og modige kolleger i et ambitiøst team, som prioriterer det gode samarbejde i en travl hverdag
 • en nærværende og tydelig ledelsesgruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte retning, rammer og ambitioner for arbejdet
 • flekstid og kantineordning


Om Borgercenter Handicap

Vores målgruppe er københavnere med varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med ca. 250 medarbejdere og 10 centerfællesskaber bestående af 61 tilbud med ca. 2200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialudvalgets Grundlagspapir og Socialforvaltningens Vision 2017 'sammen med borgeren gør vi det, der virker, under overskrifterne ambition, viden, sammenhæng og sammen med borgeren'.

Du kan læse om Socialforvaltningen på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk og om Borgercenter Handicap på www.bch.kk.dk

Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer fra tidligere ansættelser samt udvidede børne- og straffeattester.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christine Kjeldgaard Pejstrup på 2165 5661.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 22. marts 2019

Vi forventer at afholde samtaler i uge 13.

Lignende jobs

Lignende jobs