Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommune søger en jobmentor til kompetencecentret - til projekt

Arbejdssted
Sønderborg, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236629
Type
Fuldtid
Vil du arbejde i en organisation, hvor udvikling, engagement og kvalitet er i fokus? Og vil du gerne være del af en indsats, hvor din indsats gør en forskel hver dag?

Arbejdsmarkedsafdelingen har fokus på, at udvikle en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på at øge borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Og vi har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, som vi kontinuerligt arbejder målrettet og strategisk med at styrke yderligere.

Som jobmentor bliver du en del af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen og du får til opgave at understøtte udsatte borgeres vej til job og uddannelse. Dit primære fokus i samarbejdet med borgerne bliver at understøtte den virksomhedsrettede indsats og borgerens vej mod selvforsørgelse.

Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune og omhandler boligområderne Kløver-/Hvedemarken, Stenbjergparken, Nørager og Søstjerne-/Søgræs-/Koral- og Konkylievej.

Du vil blive ansat i Kompetencecentret, men du vil i det daglige arbejde med udgangspunkt i den boligsociale team i Netværkssekretariatet på Ringbakken 4, hvor du har din primære arbejdsplads.

Som jobmentor i det boligsociale team, under helhedsplanen skal du sammen men en anden jobmentor:

 • Være opsøgende over for ledige borgere i boligafdelingerne i forhold til at motivere til den virksomhedsrettede indsats.
 • Være opsøgende overfor virksomheder, i forhold til at finde jobåbninger og praktiksteder (i samarbejde med virksomhedsservice).
 • I samarbejde med borgeren iværksætte praktikker/jobrettede aktiviteter, job med løntilskud og i sidste ende formidle ordinær beskæftigelse eller uddannelse -
  alt efter hvilken målgruppe borgeren tilhører.
 • Arbejde tæt sammen med jobrådgivere i de forskellige teams, virksomhedsservice og andre fagpersoner i kommunen omkring borgerens samlede udfordringer.
 • Møde borgeren på hjemmebane, enten hjemme hos borgeren, i Fælleshuset eller i et af afdelingernes fælleslokaler.
 • Give tæt opfølgning, håndholdt hjælp og sparring undervejs i processen med borgeren, dette også udover de samtaler borgeren deltager i hos jobcentret
 • Tilbyde efterværn for borgere, som efter lang tids ledighed kommer i ordinær beskæftigelse, for at understøtte, at borgeren fastholdes i beskæftigelse.


Du kommer til at arbejde tæt sammen med en anden jobmentor i projektet. Sammen planlægger og afholder I aktiviteterne 'åben jobcafé' og 'jobbussen'.

Målgruppen for indsatsen er ledige borgere i de fire boligafdelinger, dog ikke sygedagpenge-modtagere. De ledige har ofte lang tids ledighed bag sig og har haft svært ved for alvor at finde solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. De har ofte flere og andre problemstillinger i livet end ledighed.

Vi søger en medarbejder, der:

 • Har erfaring med at arbejde med borgere langt fra arbejdsmarkedet
 • Har kendskab til eller erfaring indenfor beskæftigelsesområdet
 • Har erfaring med projektarbejde eller stor lyst til at prøve sig selv af i en projektmæssig ramme, herunder også at arbejde decentralt
 • Kan arbejde tæt sammen med jobrådgivere i de forskellige teams, virksomhedsservice og andre fagpersoner i kommunen omkring borgerens plan.
 • Kan møde borgeren med respekt, evne at inspirere og motivere, med Empowerment som tilgang
 • Er robust i forhold til målgruppen
 • Kan arbejde tværfagligt og tværsektorielt
 • Kan have mange bolde i luften i en hektisk hverdag og samtidig arbejde systematisk og metodisk
 • Har blik for muligheder og potentialer
 • Har gode kommunikative evner og formår at omsætte disse både i tale og skrift.
 • Har lyst til at indgå i, og byde aktivt ind, i et lille tværfagligt team


Vi tilbyder dig som medarbejder:

 • En spændende stilling i et tværfagligt boligsocialt team, hvor vi er fagligt nysgerrige og har mod på at dygtiggøre os i fællesskab
 • Erfarne og metodestærke kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring
 • Et arbejde med mange interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Et selvstændigt og udfordrende job med afvekslende jobfunktioner
 • At du bliver en del af en positiv kultur, der er præget af et godt samarbejdsmiljø
 • God mulighed for netværk med ansatte i andre boligsociale helhedsplaner i hele landet


Tiltrædelse d. 1. maj 2019. Stillingen er tidsbegrænset frem til 30. juni 2021.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte teamleder i Kompetencecentret Mette Christine Nielsen på telefon 2790 5134, mail: mcne@sonderborg.dk eller projektleder Marlene Wullf på telefon 2790 5069, mail: mawu@sonderborg.dk.

Mere information vedrørende den boligsociale helhedsplan kan ses på
http://mitboligomraade.dk.

Vi ser gerne, at du besøger arbejdspladsen og hører mere om det boligsociale arbejde. Du velkommen til at ringe til Marlene Wullf og aftale tid til et besøg i Netværkssekretariatet.

Ansøgningsfristen er søndag d. 24. marts 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 28. marts 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs