Teamkoordinator til KKFO'erne på Nørre Fælled Skole

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236615
Vi søger en dygtig og effektiv teamkoordinator til vores KKFO 1 og 2 på Nørre Fælled Skole.

Du er vild med pædagogik og med at omdanne pædagogiske tanker til virkelighed, til glæde for børnene. Samtidig synes du, at regneark, skemaer, at lave dagsordner til møder og at være ansvarlig for mødeafholdelse er udviklende og spændende.

Vi får stadig flere børn på skolen og dermed også flere opgaver. Derfor søger vi en teamkoordinator, der i samarbejde med lederen skal medvirke til at skabe udvikling og overblik til gavn for KKFO'ernes børn, i en voksende, forholdsvis ung og engageret personalegruppe.

Funktionen som teamkoordinator er alene knyttet til den pædagogiske opgave. Der indgår ikke personalemæssige ledelsesfunktioner.

Stillingen er delt mellem praktisk pædagogisk- og administrativt arbejde.

Der har ikke tidligere været ansat en teamkoordinator, så du skal i fællesskab med KKFO-lederen deltage i at udvikle indholdet i din stilling.

På Nørre Fælled Skole ønsker vi at give alle børn en god sammenhængende dag, med fokus på læring, sprog, bevægelse og leg - både i skole- og fritidsdelen.

Skolens etos er, at "alle børn kan lykkes" - og vi arbejder hver dag på, hvordan vi som voksne understøtter at børnene lykkes, så godt som muligt. Vores børnegruppe er meget forskellig - med mange forskellige behov og forskellige etniciteter - hvilket også betyder, at vi som voksne skal være mangfoldige i vores løsning af opgaver.

KKFO'erne har egne lokaler og deler et stort grønt udeområde med mange muligheder for aktiviteter med skolen. I den kommende periode vil vi fortsat arbejde med udviklingen af naturaktiviteter, bevægelse, sprog og brugen af it i fritiden. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi bedst omsætter Københavns Kommunes pejlemærker til synlig handling i hverdagen.

Nørre Fælled Skole og KKFO har fokus på sprog og bevægelse, og arbejder fortsat på at udvikle vores pædagogiske praksis.

Du har som udgangspunkt i samarbejde med lederen, bl.a. ansvaret for

 • at personalet arbejder med pejlemærker, indsatsområder og udvikling af den pædagogiske praksis, som er aftalt med lederen
 • at personalet målfastsætter deres arbejde med børnene/det enkelte barn og samarbejder med forældrene
 • at implementere og fastholde aktivitetsforløb som aftalt
 • pædagogisk refleksion og en evaluering af pædagogiske aktiviteter fx ved personalemøder eller teammøder
 • diverse administrative opgaver, såsom skemalægning, ferieplanlægning, indkøb og andet
 • den daglige koordinering af opgaverne ved dagens møde, daglig håndtering af fraværsindmeldinger, indkaldelse af vikarer, afvigelser samt ad hoc-opgavekoordinering mv.
 • planlægning af ferie, uddannelse m.m.

Vi kan tilbyde

 • en fuldtidsstilling, hvor arbejdstiden er næsten ligelig fordelt mellem administration og praksis
 • fokus på udvikling af pædagogikken i fritiden
 • engageret personalegruppe, der interesserer sig for børnegruppen, hinanden og KKFO'ens udvikling
 • velfungerende samarbejde mellem pædagoger og lærere
 • stor mulighed for selvbestemmelse i daglige aktiviteter
 • stort grønt udendørsområde
 • egne KKFO-lokaler
 • faste ugentlige møder - både for lærere/pædagoger og pædagoger

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog og er pædagogisk velfunderet - teoretisk og i praksis
 • har fokus på at udvikle børns læring og trivsel - både i skole og fritid
 • ser værdien af pædagoger og læreres samarbejde om de fælles børn, og har lyst til fortsat at videreudvikle dette
 • ønsker at bidrage til videreudviklingen af den pædagogiske praksis i KKFO'en
 • har en anerkendende og positiv tilgang til både børn, forældre og kolleger
 • er i stand til at planlægge samt varetage pædagogiske aktiviteter på egen hånd
 • har it-kendskab på brugerniveau
 • har kvalifikationer indenfor natur, træværksted, bevægelse eller it, som du kan omsætte til aktiviteter for børnegruppen


Ansættelsesvilkår

Den daglige arbejdstid er placeret mellem kl. 06.45-18.00. Vi har ca. et møde om måneden efter kl. 17.00. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Mere information

Du kan læse mere om KKFO og skole på www.nfs.kk.dk. Hvis du ønsker at vide mere om KKFO'en og skolen, er du velkommen til, at henvende dig til KKFO-leder Pia Kristensen på 3070 3120.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 22. marts 2019.

Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 26. marts.

Lignende jobs

Lignende jobs