To pædagoger til kontaktpersonsstillinger i Borgercenter Handicaps Familiehus

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236607
Har du
erfaring med børn og unge på autisme- og handicapområdet så
udvider kontaktpersonsteamet med to yderligere stillinger, således at der etableres et team på syv kontaktpersoner.

Som kontaktperson er det din opgave ud fra handleplansmål at etablere et samarbejde med den unge om, at skabe de nødvendige forandringer i den unges tilværelse. Dette sker ved at inddrage den unges familie, når dette er relevant, samt alle relevante aktører omkring den unge. Samtidig er det også i et tæt samarbejde med sagsbehandler, faglig koordinator og dine nærmeste kolleger.

De unge mennesker som vi typisk møder i kontaktpersonsforløb, vil oftest være mellem 15-23 år og have en diagnose inden for autismespektret eller have en anden funktionsnedsættelse. Vi dækker hele byen og har unge med meget forskellige sociale baggrunde.

Om os

Som kontaktperson bliver du en del af vores Familiehus. Udover kontaktpersonteamet består huset af 13 familiebehandlere, tre familiekonsulenter i Åben Rådgivning, en koordinator og en afdelingsleder. Medarbejderne fordeler sig pt. på to matrikler.

Familiehuset er organisatorisk tilknyttet Børneområdet, hvor vi i alt er cirka 60 medarbejdere, der er organiseret i fire handicapfaglige teams og et Familiehus. Vi har en uformel omgangstone, har det sjovt med hinanden og engagerer os i vores arbejde og overfor hinanden. Herudover tilbydes der sparring og supervision i samarbejde med kompetente kolleger og eksterne supervisorer.

Typiske kontaktpersonsopgaver er, at:
 • tilrettelægge og udføre meningsgivende pædagogiske forløb med den unge, efter målene beskrevet i handleplanen
 • støtte unge med skolevægring i at komme tilbage i uddannelsessystemet
 • støtte unge på efterværn til at mestre liv i egen bolig, eller i at tilegne sig mestringsstrategier til på sigt at kunne bo for sig selv
 • hjælpe unge til at få selvindsigt og udvikle mestringsstrategier, som tager hensyn til både den unges vanskeligheder og styrker
 • støtte unge i at finde og bevare fritidsaktiviteter og sociale fællesskaber, bl.a. ved brug af idræt
 • deltage i opfølgningsmøder/netværksmøder og i den forbindelse udarbejde skriftlige statusskrivelser
 • rådgive, vejlede og støtte unge og deres familier med de udfordringer, som den unge oplever i sin dagligdag
 • arbejde tværfagligt omkring den unge f.eks. i samarbejde med sagsbehandlere, skoler, institutioner, UU-vejledere, m.m.

Din profil

 • Du har en pædagoguddannelse og erfaring med autismespektrumsdiagnoser. Du har også kendskab til autismepædagogik i praksis
 • Du er opsøgende, initiativrig og kreativ i din kontakt med den unge
 • Du er anerkendende og god til at samarbejde og inddrager naturligt familie og netværk i arbejdet med den unge
 • Du er vedholdende og tålmodig i din kontakt og formår at tilpasse indsatsen til den enkelte
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, da du selv skal tilrettelægge meget af indholdet i din arbejdsdag
 • Du trives med skiftende arbejdstider, som du tilrettelægger selvstændigt og er fleksibel i forhold til eftermiddags- og aftenarbejde
 • Du har lyst til at deltage aktivt i supervision og sparring
 • Du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer, og formår at dokumentere arbejdet med henblik på vidensdeling og evaluering
 • Du har gerne en idrætsprofil.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt som tilrettelægges fleksibelt. Det forventes, at du også kan arbejde om aftenen op til tre gange om ugen, hvis der er behov for det.

Der vil ved ansættelse blive indhentet reference fra tidligere ansættelse samt straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koordinator Randi Bay Ilskov på 2331 2145 eller til kontaktpersonerne Camilla Sascha Haarkildgaard på 2157 3755 og Claus Birkelund på 2484 8601.

Du kan læse mere om Borgercenter Handicap og Socialforvaltningen på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk

Du kan læse om Familiehuset på følgende link: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/socialforvaltningen/organisation/myndighedscentre/handicapcenter-koebenhavn/familiehuset

Søg stillingen via nedenstående link senest lørdag den 23. marts 2019.

Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler den 26. marts 2019 i tidsrummet kl. 08.00-13.00.

Lignende jobs

Lignende jobs