Sagsbehandler - genopslag Jobcenter 22. marts 2019 :

Arbejdssted
Tårnby, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236516
Tårnby Jobcenter søger 2 barselsvikarer til sygedagpengeområdet

Vi søger 2 medarbejdere til 6 måneders barselsvikariater, 37 timer om ugen, som er interesserede i at give sygemeldte borgere den gode service og effektive sagsbehandling, vi selv sætter en ære i at yde i hverdagen.

I Tårnby Jobcenter er sygedagpengegruppen, der består af 17 medarbejdere i alle aldre, organisatorisk placeret i vores Indsatsteam. Teamets arbejde omfatter derudover borgere i jobafklaring, voksne kontanthjælpsmodtagere, med ressourceforløbsydelse, i revalidering og selvforsørgende.
Teamet er i rivende udvikling, så du skal være parat og meget velkommen til at bidrage med gode ideer, så vi kan yde vores borgere den bedste behandling inden for de rammer, loven udstikker. Jobbet indeholder en høj grad af frihed under ansvar, og humøret er i top.
Sygedagpengegrupppen har i 2018 deltaget i STAR's projekt "Sammen om Fastholdelse", der indebærer en høj grad af kontakt med arbejdsgivere. Dette projekt er gået ind i sin forankringsfase, så du skal derfor være parat til at ville arbejde med fokus på fastholdelse og kunne indgå i professionel dialog med virksomhederne allerede tidligt i borgernes sygdomsforløb

Ansvaret for fagligheden og indsatsstrategien i sygedagpengegruppen deles mellem en teamleder og en faglig koordinator.

Arbejdsopgaver:

 • Opfølgende samtaler med sygemeldte borgere og fastlæggelse af Min Plan.
 • Udarbejdelse af Rehabiliteringsplaner og deltagelse i møder i Rehabiliteringsteamet.
 • Igangsættelse og opfølgning på afklarende/udviklende forløb omkring borgers arbejdsevne via samarbejde med anden aktør og arbejdsgivere.
 • Løbende stillingstagen til sygedagpengelovens § 7.
 • Tværfagligt samarbejde om den enkelte borger.
 • Behandle klagesager.
 • Deltage i afdelingens øvrige opgaver herunder gruppemøder og individuel sagsdrøftelse.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden socialfaglig uddannelse
 • har erfaring inden for sygedagpenge eller jobafklaringsområdet - fordel at kende til området, men ikke en betingelse
 • kan IT på brugerniveau og det er en fordel, hvis du har kendskab til KMD Momentum samt Acadre
 • kan arbejde selvstændigt og bidrage til at kvalificere det faglige arbejde
 • er god til at samarbejde og kan lide samarbejdet og kommunikationen med de sygemeldte borgere
 • kan klare en til tider travl og hektisk hverdag
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til fastholdelsesområdet og handicapkompenserende ordninger

Vi kan tilbyde dig:

 • et udfordrende og spændende arbejde
 • muligheder for personlig og faglig udvikling
 • et godt arbejdsmiljø
 • engagerede og dygtige kolleger


Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med HK eller Dansk Socialrådgiverforening efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Værdigrundlag og perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning kan ses her.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at rette henvendelse til faglig koordinator Susanne Rasmussen på telefon 3247 1719 eller teamleder Paul Birkholm, 3247 1839.

Ansættelsestidspunkt:

Begge stillinger er til besættelse den 1. maj 2019.

Ansøgningsfrist er den 22. marts kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 27. marts.


Ansøgning


Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det.

Behandling af personoplysninger

Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job.

Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker.

Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk.

For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. E-mail: Link til Borger.dk
Telefon: 3247 1235. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: "Databeskyttelsesrådgiver".

Lignende jobs

Lignende jobs