Ambitiøs fagkoordinator til Økonomi i Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen

Arbejdssted
København, Denmark
Oprettet
9. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236513
Vi søger en ny kollega, der, i rollen som fagkoordinator, har lyst til at præge vores kontor og være med til at understøtte og udvikle økonomistyringen i en af Danmarks største bygherreorganisationer. Dette i tæt samspil med sekretariatschefen i kontoret.

Byens Fysik er ét af fire serviceområder i Teknik- og Miljøforvaltningen i København. Byens Fysik er bygherre på alle anlægsprojekter i Københavns offentlige rum, og vi sikrer, at ændringer i byens veje, fortove, parker, broer og tekniske installationer sker på en sammenhængende, smidig og effektiv måde til mindst mulig gene for borgerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen er en organisation i forandring, hvor forvaltningens kernedrift og styring er under omstilling. Der er stort fokus på robust forretnings- og økonomistyring for at understøtte udviklingen af en by med liv, kant og ansvar.

Organisatorisk er økonomi placeret i Sekretariatet for Økonomi, Portefølje- og Kontraktstyring i Byens Fysik. Vi betjener vicedirektøren og de tre centre i serviceområdet med økonomi- og porteføljestyring, bygge- og udbudsjura, ledelsesinformation og administrativ støtte inden for økonomi. Derudover har vi koncernopgaven med anlægsstyring for hele Teknik- og Miljøforvaltningen.

Om stillingen

Vi søger en erfaren og ansvarsbevidst fagkoordinator til økonomienheden i Sekretariatet, som skal være med til at styrke økonomifunktionen i Byens Fysik. Det er et spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Du kommer til at have en vigtig rolle i styringen og koordineringen af Byens Fysiks økonomi. Opgaverne omfatter ansvaret for at understøtte økonomi- og porteføljestyringen i Byens Fysisk og på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen, samt sikre korrekt, rettidig og relevant ledelsesinformation om økonomien til ledelsen og direktionen.

Vi bidrager til at identificere og rapportere på anlægsprojekter gennem sparring og dialog med projektledere, enhedschefer og centerchefer. Herudover arbejder vi med udvikling af den strategiske tilrettelæggelse af vores økonomistyring, bl.a. i forhold til ledelsesinformation, budgetlægning, budgetopfølgning og økonomianalyser. Vi har ansvaret for koordinering af budgetprocessen i Byens Fysik og har en aktiv rolle i udviklingen af økonomistyringen på tværs af forvaltningen.

Økonomi er organiseret i to teams, Team Anlægsstyring som består af otte medarbejdere, og Team Drift som består af fire medarbejdere.

Din primære rolle vil være fagkoordinator for Team Anlægsstyring, hvor du får ansvaret for den daglige planlægning og prioritering, og du skal sikre kvalitet i opgaveløsningen og give faglig sparring til teamets medarbejdere. Du kommer til at arbejde med at sikre helhedstænkning, vidensdeling og samarbejde på tværs, og bidrage til den fortsatte udvikling af sekretariatets opgaver og ansvarsområder. Du kommer til at samarbejde tæt med sekretariatschefen om dine opgaver.

Herudover indgår du i løsningen af teamets opgaver, hvor du i kraft af dit faglige og strategiske overblik kan løse sager af særlig krævende karakter. Opgaven som fagkoordinator vil for den rigtige være et godt springbræt til dit første lederjob. Vi forventer derfor, at du er ambitiøs, fagligt dygtig, har gode personegenskaber, høj troværdighed og god gennemslagskraft. Som fagkoordinator har du ikke personaleansvar.

Din profil

Vi søger en udadvendt person med et højt drive og en løsningsorienteret tilgang til nye udfordringer. Du skal være initiativtager og trives med at arbejde selvstændigt og som en del af et team.

Du kan hurtigt sætte dig ind i nye fagområder og se den rigtige vej gennem komplekse problemstillinger. Du vil få en central placering i organisationen, og det er vigtigt, at du kan samarbejde på alle niveauer og på tværs af fagligheder og at du er god til at kommunikere klart.

Du skal kunne agere i en politisk organisation og være garant for rettidige leverancer af høj faglig kvalitet både til Byens Fysik, direktion og politikere. Det er forventningen, at du er dygtig både teknisk og strategisk, og at du har erfaring med kommunal økonomistyring. Men også at du evner at koble den økonomiske styring til de politiske strategier. Erfaring og viden om styring af teknik- og miljøområdet er en klar fordel.

Vi forventer derudover

  • en relevant økonomisk/samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau, f.eks. som cand.polit., cand.scient.pol., cand.merc. eller tilsvarende
  • solid erfaring med offentlig økonomistyring, f.eks. fra staten eller en kommune
  • veludviklede analytiske evner og sans for strategiske overvejelser, samtidigt med at du ikke er bange for at komme ned i teknikken
  • at du trives med ansvar og deadlines samt har godt humør og positiv energi

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at opnå ansættelse som special- eller chefkonsulent.

Dit arbejdssted vil være på Islands Brygge.

Stillingen forventes besat den 1. maj 2019.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Philip Kristian Holst på 3032 7643.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 24. marts 2019

Vi forventer at afholde første runde samtaler tirsdag den 26. marts og anden runde samtaler torsdag den 28. marts 2019.

I forbindelse med en samtale vil der være krav om gennemførelse af en case.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Lignende jobs

Lignende jobs