Sagsbehandler til visitationsteamet for kontanthjælpsområdet i kontoret Job og Afklaring

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
8. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
236201
Sagsbehandler til visitationsteamet for kontanthjælpsområdet i kontoret Job og Afklaring

Jobcenter Aabenraa søger en sagsbehandler til visitationsteamet for kontanthjælpsområdet i kontoret Job og Afklaring

Har du lyst til at arbejde i et Jobcenter, hvor udvikling, engagement og faglig kvalitet er i centrum? Ønsker du at arbejde indenfor et område, hvor din indsats gør en forskel hver dag? Så er denne ledige stilling måske noget for dig.

Aabenraa Kommunes nye Investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, indeholder en ny styrket visitation for borgere, som ansøger om kontanthjælp. Målet er at borgerne ved første henvendelse i Jobcentret, får hurtig hjælp til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet eller gå i gang med en uddannelse.

Vi søger derfor en ny sagsbehandler til vores front, som i tæt samarbejde med Ydelseskontoret og en indsatsgruppe skal understøtte en tidlig, aktiv beskæftigelsesrettet indsats. Arbejdet består i, at de borgere som visiteres til kontant- eller uddannelseshjælp bliver straks aktiveret, og derefter bliver tilknyttet en beskæftigelsessagsbehandler i baglandet. Teamet er organiseret i kontoret Job og Afklaring, hvor der p.t. er ansat 30 medarbejdere.

Kontoret Job og Afklaring administrerer indsatsen for:
 • Job- og uddannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Borgere uden forsørgelse

Kontoret er opdelt i 4 teams:

 • Team for Visitation, Job- og Uddannelsesparate
 • Team Koordineret Unge Indsats
 • Team Jobfokus
 • Administrationsteam


Til indsatsen for borgere på kontant- og uddannelseshjælp, er der tilknyttet en faglig koordinator, ligesom hvert team har en teamkoordinator.

Vi har en travl hverdag med mange borgerhenvendelser, derfor skal du ikke være bange for at tage fat, og til tider have rigtig mange bolde i luften.

Vi arbejder målrettet og resultatorienteret med vores indsats, og lægger vægt på at forbinde den gældende lovgivning med høj faglighed, udvikling og gode resultater.

Vi forventer, at du
 • Har et grundigt kendskab til beskæftigelsesindsatsen. Der vil blive lagt vægt på, at du har erfaring med sagsbehandling, gerne indenfor målgruppen af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt kan arbejde med borgere som er omfattet af LAB 2.10 ingen ydelse
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant baggrund
 • Har gode administrative evner, herunder en systematisk og progressiv tilgang til sagsarbejde
 • Har erfaring med sagsbehandlingssystemer og journalisering. Jobcenter Aabenraa arbejder i KMD Momentum
 • Evner at kommunikere med borgere, som har udfordringer udover ledighed
 • Er indstillet på at arbejde i et Jobcenter med et højt ambitionsniveau, hvor der forventes synlige resultater af din indsats
 • Er nysgerrig, robust og humørfyldt
 • Kan trives i en uforudsigelig og travl hverdag i "fronten" af Jobcentret
 • Kan trives med ikke at have en fast sagsstamme
 • Har sans for detalje og er kritisk

Dine opgaver bliver

 • At foretage første visitationssamtale med borgere, som søger kontant- og uddannelseshjælp
 • At have et samarbejde med Ydelsessagsbehandlerne i "front" og indsatsgruppen, med fokus på at sikre hurtigst og kortest mulig vej til selvforsørgelse
 • At motivere og understøtte igangsættelse af uddannelses- og jobskabende aktiviteter
 • At samarbejde tværfagligt med andre kontorer/forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og aktører i beskæftigelsesindsatsen
 • At indgå i et tæt samarbejde omkring kontrolsager på beskæftigelsesområdet
 • At udarbejde rehabiliteringsplaner på relevante borgere omfattet af LAB 2.10


Jobcentrets vision

"Vores Jobcenter" danner rammen om et fagligt miljø, hvor kvalitet, effektivitet, engagement og sammenhæng i det vi gør, er nøgleord, som afspejles i en professionel og venlig betjening af både borgere, virksomheder og det politiske system.

Vores vigtigste værdier

 • Vi er ét jobcenter
 • Vi siger hvad vi gør og gør hvad vi siger
 • Ledelsen er rollemodel for loyalitet i forhold til de til enhver tid trufne beslutninger
 • Vi viser respekt for hinanden både som mennesker og som kollegaer
 • Vi respekterer borgernes og virksomhedernes individuelle behov
 • Vi opstiller mål og dokumenterer effekterne

Vi tilbyder dig

 • En spændende stilling, hvor du kan være med til at yde en socialfaglig og helhedsorienteret indsats for borgere på kontant- og uddannelseshjælp
 • Et udfordrende arbejdsrum med handlefrihed og dygtige kollegaer
 • Gode ansættelsesvilkår. Aabenraa Kommune har fokus på et sundt arbejdsmiljø, og har mange forskellige tilbud om sundhedsfremmende aktiviteter til alle kommunens ansatte

Du vil referere til kontorlederen af Job og Afklaring.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er normeret til 37 timer pr. uge. Løn i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse hurtigst muligt, dog senest 1. maj 2019.

For flere oplysninger

For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Kontorlederen for Job og Afklaring, Thomas Kjærgaard, på tlf. 73 76 74 29 eller på mail tkjae@aabenraa.dk

Fagkoordinator Wickie Lund, på tlf. 73 76 86 03 eller på mail wl@aabenraa.dk

Ansøgning

Ansøgningsfrist er søndag den 21. marts 2019. Ansøgningen sendes via linket.

Ansættelsessamtaler afholdes uge 13, 2019. I ansættelsessamtalen deltager kontorlederne for Job og Afklaring samt Ydelseskontoret, fagligkoordinator, 1 sagsbehandler fra kontanthjælp- og uddannelseshjælp og 1 sagsbehandler fra Ydelseskontoret.

Om Aabenraa Kommune

Der er cirka 60.000 indbyggere i Aabenraa Kommune, og kommunen er inde i en positiv udvikling. Der er kommet flere uddannelsesinstitutioner til området, og udbygningen af det nye supersygehus giver 1.600 nye arbejdspladser i Aabenraa Kommune. Om kort tid begynder Apple på byggeriet af et stort datacenter i Kassø i Aabenraa Kommune, og Google har ligeledes købt et areal i Kassø med mulighed for at bygge et datacenter netop der. Forventningen er, at det får positive konsekvenser for lokalsamfundet og følgeerhvervene i form af arbejdspladser til kommunens borgere og for kommunens økonomi.