Afdelingsleder til Fjordskolens afd. A

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
2. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
233807
Afdelingsleder til Fjordskolens afd. A

Er du dialogskabende, og kan du understøtte et godt samarbejde, så vi fastholder autismeområdets høje faglige niveau på vores nye skole i Kruså i samarbejde med vores dygtige medarbejdere?

Vi søger en afdelingsleder til Fjordskolens afdeling A pr. 1. august 2019, som brænder for det specialpædagogiske arbejde for børn med særlige behov, og som har lyst til at være en del af at skabe en fælles kultur på Fjordskolen, når vi flytter sammen på en nyrenoveret skole i Kruså til sommer. Den nye afdelingsleder er omdrejningspunkt i at understøtte vores arbejde med at skabe en skole, hvor alle børn lærer, trives og udvikler sig på grundlag af folkeskolereformens mål og vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Fjordskolen er en af Aabenraa Kommunes 20 folkeskoler og er kommunens skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning. Vi giver vidtgående specialundervisning til børn med autismespektrumsforstyrrelser, multiple funktionsnedsættelser, generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

På afdeling A undervises elever med diagnoser inden for autisme-spektrumsforstyrrelser (ASF) og elever, som har behov for den forudsigelige og visuelle pædagogik. Elevgruppen er, målt på funktionsniveau, fra svagt fungerende til meget velfungerende - hvor flere tager afgangsprøver i udvalgte fag. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på autismeområdet.

Med ca. 235 elever og 165 dygtige ansatte fra en bred række af professioner er Fjordskolens vision at være Danmarks bedste og mest progressive specialskole - et specialpædagogisk kraftcenter i konstant udvikling båret af medarbejdernes høje faglighed og engagement. Her vil vi løbende skabe de bedste, mest udviklende og tidssvarende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov. Fjordskolen bidrager også til at udbrede metoder til andre special- og almenmiljøer og skabe anerkendelse omkring disse.

Dine kvalifikationer, kompetencer og første opgaver

Vi forventer, at du har følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:
 • Læreruddannet
 • Erfaring med personaleledelse
 • Kendskab til specialområdet
 • Gerne erfaring med udskoling og eksamen
 • Diplom i ledelse (hvis du ikke har det, skal du være indstillet på at tage det.)

"Pejlemærker for god skoleledelse i Aabenraa Kommune" tager udgangspunkt i at god skoleledelse har afgørende betydning for skolens trivsel. God skoleledelse defineres bl.a. som følgende udsagn:
 • Skoleledelsen løser opgaverne på et højt professionelt niveau
 • Skoleledelsen varetager de administrative opgaver effektivt, professionelt og med gennemsigtighed og åbenhed
 • Skoleledelsen påtager sig det pædagogiske lederskab
 • Skoleledelsen synliggør skolen i forhold til samarbejdspartnere og lokalsamfund
 • Skoleledelsen inddrages i udviklingen af hele skoleområdet og kan agere i en politisk styret organisation

Til dine personlige kompetencer har vi følgende forventninger:
 • Du er dialogskabende, evner at se en situation fra flere perspektiver og at gå konstruktivt ind i uenigheder.
 • Du er god til at se, hvordan beslutninger får konsekvens for andre mennesker, og du tager højde for deres behov og følelser.
 • Du evner at facilitere en proces ved at bryde den op i delementer, afprøve forskellige metoder og sikre fremdrift i et godt samarbejde.
 • Du evner at holde overblikket, når du delegerer til dine medarbejdere og giver plads til, at de kan finde de gode løsninger.
 • Du har gennemslagskraft, er vedholdende og stabil. Du må også gerne udvise mod og handlekraft og være den, der kan og tør gå forrest.

Opgaver på kortere og længere sigt

Blandt dine første opgaver er:
 • At sikre trivsel for elever og medarbejdere i vores nye skole i Kruså.
 • Sætte fokus på hvordan vi understøtter, at vores elever føres til eksamen.
 • Fortsat udvikling af den pædagogiske profil for egen afdeling på den nye skole.

Læs mere om Fjordskolen og de faste løbende ledelsesopgaver i Job- og kompetenceprofilen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi før opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest 31. marts 2019. Første samtalerunde afvikles den 4. april 2019. Anden samtalerunde gennemføres den 1. maj 2019. Forventet tiltrædelse pr. 1. august 2019.

Yderligere informationer om stillingen

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skoleleder for Fjordskolen, Jens Boddum på tlf. 20 52 85 21 med spørgsmål om stillingen og forventningerne til den kommende afdelingsleder.

Lignende jobs

Lignende jobs