Afdelingsleder til Fjordskolens afd. E

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
2. marts 2019
Udløber
15. april 2019
Ref
233806
Afdelingsleder til Fjordskolens afd. E

Er du dialogskabende og kan du understøtte et godt samarbejde med vores dygtige medarbejdere, så vi fortsat kan have en innovativ faglig tilgang til udviklingen af skolens tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder på vores nye skole i Kruså?

Vi søger en afdelingsleder til Fjordskolens afdeling E pr. 1. juni 2019, som brænder for det specialpædagogiske arbejde for børn med særlige behov og som har lyst til at være en del af at skabe en fælles kultur på Fjordskolen, når vi flytter sammen på en nyrenoveret skole i Kruså til sommer. Den nye afdelingsleder er omdrejningspunkt i at understøtte vores arbejde med at skabe en skole, hvor alle børn lærer, trives og udvikler sig på grundlag af folkeskolereformens mål og vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Fjordskolen er en af Aabenraa Kommunes 20 folkeskoler, og er kommunens skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning. Vi giver vidtgående specialundervisning til børn med autismespektrumsforstyrrelser, multiple funktionsnedsættelser, generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

På afdeling E undervises elever med opmærksomhedsforstyrrelser og socioemotionelle vanskeligheder. Elevgruppen er, målt på funktionsniveau, fra svagt fungerende til velfungerende. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på bl.a. ADHD-området, samt inden for det neuropædagogiske område for at skabe og fremme elevernes kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

Med ca. 235 elever og 165 dygtige ansatte fra en bred række af professioner er Fjordskolens vision at være Danmarks bedste og mest progressive specialskole - et specialpædagogisk kraftcenter i konstant udvikling båret af medarbejdernes høje faglighed og engagement. Her vil vi løbende skabe de bedste, mest udviklende og tidssvarende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov. Fjordskolen bidrager også til at udbrede metoder til andre special- og almenmiljøer og skabe anerkendelse omkring disse.

Dine kvalifikationer, kompetencer og første opgaver

Vi forventer, at du har følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:
 • Læreruddannet evt. pædagoguddannet
 • Måske erfaring med personaleledelse
 • Kendskab til specialområdet
 • Diplom i ledelse (hvis du ikke har det, så skal du være indstillet på at tage det.)

"Pejlemærker for god skoleledelse i Aabenraa Kommune" tager udgangspunkt i at god skoleledelse har afgørende betydning for skolens trivsel. God skoleledelse defineres bl.a. som følgende udsagn:
 • Skoleledelsen løser opgaverne på et højt professionelt niveau
 • Skoleledelsen varetager de administrative opgaver effektivt, professionelt og med gennemsigtighed og åbenhed
 • Skoleledelsen påtager sig det pædagogiske lederskab
 • Skoleledelsen synliggør skolen i forhold til samarbejdspartnere og lokalsamfund
 • Skoleledelsen inddrages i udviklingen af hele skoleområdet og kan agere i en politisk styret organisation

Til dine personlige kompetencer har vi følgende forventninger:
 • Du er innovativ og ser nemt nye muligheder, som du afprøver med fokus på, at udviklingen bliver konkret og skaber resultater i samarbejde med dine medarbejdere
 • Du er dialogskabende. Du evner at være saglig og pragmatisk samtidig med, at du ser en situation fra flere perspektiver og kan gå konstruktivt ind i uenigheder.
 • Du evner at holde overblikket, når du delegerer til dine medarbejdere og giver plads til, at de kan finde de gode løsninger.
 • Du har gennemslagskraft, er vedholdende og stabil. Du må også gerne udvise mod og handlekraft og være den, der kan og tør gå forrest.

Opgaver på kortere og længere sigt
 • Flytning af Fjordskolen til Kruså.
 • Sikre trivsel for elever og medarbejdere i flytteprocessen og generelt.
 • Udvikling af pædagogisk profil for afdelingen.
 • Ansvarlig for SFO for afdeling D og E.

Læs mere om Fjordskolen og de faste løbende ledelsesopgaver i Job- og kompetenceprofilen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og relevante bilag via linket senest 31. marts 2019. Første samtalerunde afvikles den 8. april 2019. Anden samtalerunde gennemføres den 23. april 2019. Forventet tiltrædelse pr. 1. juni 2019.

Yderligere informationer om stillingen

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skoleleder for Fjordskolen, Jens Boddum på tlf. 20 52 85 21 med spørgsmål om stillingen og forventningerne til den kommende afdelingsleder.

Lignende jobs

Lignende jobs