Compliance Officer/Senior Compliance Officer

Virksomhed
Arbejdssted
Hovedstaden, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
1. marts 2019
Ref
225762
Type
Fuldtid
På vegne af BNP Paribas søger vi en Compliance Officer til det voksende Nordics Compliance Team med særligt ansvar for Financial Markets, CIB Denmark.

Du skal referere direkte til chefen for Compliance og bliver en del af Compliance-afdelingen, der er en uafhængig kontrolfunktion på andet niveau i BNPP-koncernen. Compliance-funktionens overordnede mission er at identificere, administrere og begrænse compliance-relaterede risici og samtidig give råd og vejledning til virksomheden inden for compliance-relaterede områder. I denne sammenhæng bliver du også en del af et netværk, der fungerer på tværs af landegrænserne.
Jobbet

Dit fokusområde og dine succeskriterier bliver at rådgive og supportere virksomheden med dybdegående viden om lovgivningsmæssige krav på de finansielle markeder. Du skal have fuld kontrol over og en indgående forståelse af lovgivningen samt forstå eventuelle udfordringer i forbindelse med implementeringen af lovgivningen. Du skal bidrage til at sikre overholdelse af markedspraksisser og lovgivnings- og rapporteringskrav i overensstemmelse med internationale standarder og koncernens politikker.

Ansvar
 • Rådgivende: At give klar og hensigtsmæssig compliance-relateret rådgivning til virksomheden.
 • Teknisk viden: At være den lokale 'ekspert' på compliance-området for aktiviteter på de Finansielle Markeder (FM) (dvs. for globale markeder og forretningsområder og juridiske enheder inden for finansafdelingen ALM (Asset and Liability Management: forvaltning af aktiver og passiver). Dette omfatter viden i forbindelse med de centrale Compliance-temaer: AML (Anti-Money Laundering: antihvidvask) & CTF (Combating the Financing of Terrorism: bekæmpelse af finansiering af terrorisme), KYC (Know your customer: Kend din kunde), markedsintegritet, professionel etik og beskyttelse af kundernes interesser.
 • Risikostyring: At gennemføre hensigtsmæssige aktiviteter og deraf følgende kontrolforanstaltninger for at identificere, måle, overvåge, begrænse og rapportere compliance-relaterede risici.
 • Lovgivningsmæssige ændringer: Ansvarlig for at identificere, kommunikere og vurdere vigtige lovgivningsmæssige udviklinger i forbindelse med emner inden for FM.
 • Politikker: At bane vejen for komplet implementering af relevante koncernmæssige / aktivitetsmæssige compliance-politikker vedrørende FM.
 • Overvågning / sikring: At implementere eller overvåge foranstaltninger vedrørende 'compliance-overvågning' / kontrolfunktioner på andet niveau af FM-relaterede compliance-aktiviteter.
 • Kommunikation / rapportering: Ansvarlig for opretholdelse af klar og åben kommunikation / samarbejde med nøgleinteressenter, herunder central FM-compliance.

Du bliver også ansvarlig for at sikre et effektivt uddannelses- og bevidsthedsprogram for personale (og Compliance-kolleger) vedrørende FM-emner, at øge viden og fremme en compliance-kultur. Du skal endvidere deltage i udviklingen af Compliance-funktionen.
Din profil

Vi forudsætter, at du har en universitetsuddannelse i finansvidenskab, økonomi, jura eller tilsvarende - helst en kandidatgrad. Du har mindst 3-5 års professionel erfaring inden for lovgivningsmæssig compliance, helst i en finansiel institution. Derudover forventes det, at du:
 • har en dybdegående viden om og forståelse af de store markedsforordninger (såsom MIFID, EMIR, FATCA, DFA).
 • har en velfunderet viden om compliance-forordningerne såsom: Den danske AML-lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
 • er fortrolig med Compliance-anliggender og -udfordringer i det pågældende miljø; en tidligere rolle i en tilsynsmyndighed er et plus.
 • taler flydende engelsk; et skandinavisk sprog er en fordel. Et andet europæisk sprog er et plus.
 • er på hjemmebane med de grundlæggende it-værktøjer (MsOffice).
 • er villig til at rejse.

Personlige færdigheder

Du skal være i stand til at navigere i et komplekst miljø, hvor det går stærkt, og du skal have følgende personlige færdigheder:

Analytisk / videbegærlig / selvsikker. Sikrer præcision og er opmærksom på detaljer. Evne og vilje til at sætte spørgsmålstegn ved formodninger, udføre kritisk analyse og udfordre ledelsen (og kollegerne), når det er relevant.

Proaktiv / selvstændig. Evne til at fungere med passende selvstændighed, tage ejerskab af nøgleområder og opfylde udfordrende tidsfrister.

Gode kommunikations- / forhandlingsfærdigheder. Du er i stand til klart og koncist at kommunikere med personale på alle niveauer, både mundtligt og skriftligt. Du kan samarbejde med virksomheden og samtidig opretholde en compliance-kultur. Du kan debattere og forklare komplekse emner og principper. Du har det godt med at arbejde med teams på tværs af landegrænser.
Interesseret?

Moment er ansvarlig for rekrutteringsprocessen og håndterer alle ansøgninger. Klik venligst på "Søg job" for at ansøge, og vedhæft din ansøgning og dit CV - på engelsk. Vi screener ansøgningerne løbende, og vi vil derfor anbefale, at du ansøger snarest muligt.

Lignende jobs

Lignende jobs