Speciallærer til Gladsaxe Kommunes dagbehandlingstilbud for børn og unge

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
5. marts 2019
Ref
225669
Type
Fuldtid
Skolen ved Radiomarken er for børn og unge, der er udfordrede i deres sociale, relationelle og emotionelle udvikling samt har svært ved at fastholde opmærksomhed og koncentration. Vi har en ledig fuldtidsstilling som lærer.Vi leder efter dig, der kan se dig selv i følgende faglige og personlige profil
  • Du er uddannet lærer, og det er et plus, hvis du har en teoretisk efteruddannelsen inden for specialpædagogik.
  • Du har dansk som linjefag og må meget gerne være uddannet læsevejleder. Derudover har du også fagkompetencer/erfaring med undervisning i engelsk, historie, religion, samfundsfag og/eller geografi.
  • Du har efaring med dagbehandlingsskoletilbud og i forhold til målgruppen, der rummer elever fra 0. - 9. klasstrin.
  • Du kan også være nyuddannet med specialpædagogisk fokus og relevante praktikker fra din uddannelse.
  • Du er god til at arbejde ressourceorienteret og med en anerkendende pædagogik. Du er optaget af læringsstrategier, og du har lyst til løbende at udvikle dig, så du kan imødekomme børnenes behov.
  • Du lægger, lige som os, vægt på helheden omkring barnet og er god til at samarbejde med og inddrage forældrene. Ud over at udvikle barnets sociale og faglige kompetencer har du også blik for hele familiens behov.
  • Du er en god kollega, der holder aftaler og forstår, at fælles metoder og kollegialt samarbejde er en vigtig forudsætning for at skabe den forudsigelighed, som børnene profiterer af.
Skolens målgruppe
Børnene har ofte diagnoser som ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder. Nogle børn har også andre vanskeligheder, fx inden for autismespektret. Nogle elever har desuden sproglige og motoriske vanskeligheder, reguleringsproblematikker og specifikke læringsproblematikker. Eleverne har ofte udadreagerende adfærd, særligt når de starter på skolen.

Vores målgruppe har været børn og unge i alderen 10-16 år, men i det kommende skoleår skal vi omlægge vores tilbud, så vi også kan tage imod indskolingsbørn.Eleverne skal lære at lære og blive så dygtige, de kan
Skolens mål er, at eleverne gennem den individuelt tilrettelagte undervisning tilegner sig sociale og faglige kompetencer. De skal opnå størst mulig grad af selvstændighed, selvhjulpenhed og blive gode til at indgå og deltage i almene sociale sammenhænge. Undervisningsmiljøet er kendetegnet ved høj grad af struktur, og vi arbejder på, at eleven tilegner sig læringsstrategier.

Eleverne undervises på tværs af aldersopdelte trin og ofte opdelt i hold efter deres individuelle behov og forudsætninger.Lidt mere om Skolen ved Radiomarken
Vi har plads til 18 elever, og normeringen er fire socialpædagoger og fire lærere og der er et tæt samarbejde mellem de to fagligheder. Vi har også en husfaglig medarbejder. Vi driver skole tæt på naturen med Bagsværd sø lige rundt om hjørnet. Hver dag laver vi aktiviteter udendørs. Lige nu er medarbejderne inddelt i teams på hhv. udskoling og mellemtirn. I forbindelse med etablering af indskolingstilbud vil vi dog ændre team-strukturen, så der bliver mere helhed og færre overgange for børnene.

Skolen ved Radiomarken blev etableret i 2009 og er etableret i.h.t. servicelovens § 52.3.3 og folkeskolelovens § 21.3. Vi har til huse på Bagsværdvej 138, 2800 Kgs. Lyngby.Løn
Du bliver ansat med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Hvis du gerne vil høre
mere om skolen og om stillingen kan du kontakte Susann Thøgersen 24 69 54 16 eller Lisa Romlund 21 30 87 45.

Ansøgningsfrist
4. marts kl. 12.00

Samtalerne bliver den 12. marts fra 14.00. Vi forventer at afholde en 2. samtale.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs