Teamkoordinator, Børnehuset Pilebo

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
2. marts 2019
Ref
225665
Type
Deltid
- Minimum 35 timer pr. uge.

Pilebo er et 5 gruppes børnehus - beliggende i et multikulturelt område, i meget roligt kvarter. Børnehuset er opdelt i 2 "separate afdelinger" vuggestue og børnehave hver for sig - men med nøjagtig samme barne & læringssyn.

Vi er en del af områdeinstitutionen Mørkhøj/Enghavegård, som består af 6 børnehuse med børn i alderen 0-6 år.

Vi arbejder med DAP - Didaktisk Anvendt Pædagogik, hvilket betyder en høj grad af faglighed eller ønske om at arbejde sig ind i dette felt.At arbejde med didaktisk anvendt pædagogik betyder blandt andet
 • Projektarbejde i børnehøjde; hvilket betyder at vi arbejder med børns optagethed og interesse, og bruger dette til at målrette aktiviteter omkring børns leg og læring i et anerkendende og inkluderende perspektiv.
 • Pædagogik og indretning; vi indretter læringszoner som appellerer til de 6 kompetenceområder.
 • Fokusbarn; vi har på skift børnene som fokusbarn, og laver derudfra fokusbarnsskemaer, hvor vores pædagogiske indsats bliver tydeliggjort og dokumenteret.
 • Skema 1+2+3 (skema for retning, skema for planlægning, skema for vurdering); skemaer der tager udgangspunkt i SMTTE-tænkningen.
 • Udviklingsskemaer; vi holder samtaler med forældrene når barnet bliver 2 år og 3 år, samt efterår og forår for førskolebørnene inden skolestart. Hvor vi tager udgangspunkt i et udviklingsskema som beskriver de 6 kompetenceområder.
 • Der er ugentlig tid til pædagogisk planlægning; hvor vi planlægger projektarbejdet om børns leg & læring.
 • Vi afholder faste teammøder én gang pr md. Fyraftensmøde.
 • Vi har udviklings og orienteringsmøder ca. hver 3 md. i området. Fyraftensmøde.

Oplæring vil finde sted såvel i børnehuset som i området - mentor og side-mands-oplæring er noget vi arbejder med på alle niveauer i området. Området og alle børnehuse er stærkt optaget af faglig udvikling - hvor vi arbejder med samme faglig udvikling i fællesskaber.Som teamkoordinator forventer vi
 • At du er fagligt stærk funderet mh.t aldersgruppen 0-6 år (fod på udviklingspsykologien).
 • At du kan fastholde rutiner i teamet
 • sparring med koordinator fra andet team
 • Have overblik over hvilke opgaver der er i teamet
 • Have et loyalt samarbejde med lederen
 • Skabe ro i pressede situationer
 • Skabe tid til skrivearbejde for medarbejderne
 • Fastholdelse af pædagogikken,
 • Have fokusering og udvikling i dagligdagen
 • Du har et anerkendende og positivt menneskesyn
 • Kunne reflektere over egen praksis og andres
 • Kunne møde i tidsrummet kl. 7-17
 • Være professionel
 • Være glad og engageret.
Skulle du ønske at vide mere
kan du ringe på 44 84 36 62 og spørge efter Christian (børnehusleder).Ansøgningsfrist
1. marts 2019 kl. 12.00.

Vi forbeholder os retten til at afholde samtaler løbende.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs