Pædagogisk vejleder til Bakkeskolen, specialskole for børn med autisme

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
23. februar 2019
Ref
225653
Type
Fuldtid
Brænder du for specialpædagogik, udvikling og tværfagligt samarbejde så læs videre, for så er du måske vores nye pædagogiske vejleder.

Bakkeskolen er et specialiseret helhedstilbud for børn med autisme, hvor undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og fritid er integrerede. Skolen ligger i Bagsværd tæt ved skov og sø og har store, varierede udearealer, der giver gode muligheder for leg og fysisk aktivitet.

I indeværende skoleår har vi 62 elever med autisme, fordelt på 12 klasser, fra 0.- 10.klasse. Eleverne har forskellige læringsbehov, og lærere og pædagoger tager afsæt i den enkeltes funktionsniveau, ressourcer og interesser.

Skolen er dynamisk og udviklingsorienteret, og vægter en solid faglighed, som bl.a. understøttes af skolens vejlederteam. Vejlederteamet består af ergoterapeut, talepædagog, psykolog og dig som pædagogisk vejleder.

Vi har løbende fokus på at udvikle vores praksis i forhold til fællesskaber, samt fysisk aktivitet og læring. Aktuelt deltager vi i et tværkommunalt, flerårigt projekt om Synlig Læring, som skal sikre at alle elever lærer så meget, de kan. Vi har løbende en særlig indsats i forhold til at forebygge udadreagerendeadfærd. Vi søger en pædagogisk vejleder, der brænder for at indgå i tæt dagligt samarbejde med lærere, pædagoger og skolens øvrige personale og som gerne
 • har solid specialpædagogisk viden og erfaring herunder visuel struktureret pædagogik
 • har et pædagogisk ståsted, der er forankret i forståelsen og betydningen af low arousaltilgangen, neuropædagogik og relationsarbejde.
 • har erfaring med visuel struktureret pædagogik
 • har erfaring med og viden om børn og unge med vanskeligheder inden for autismespektret og et bredt udsnit af komorbiditet
 • har erfaring med at indgå i og facilitere tværfaglige arbejdsprocesser
 • er motiveret for at dele den faglige begejstring, når en elev lykkes og være aktiv medspiller og sparringspartner, når en situation bliver svær at håndtere.
 • er optaget af at sikre den enkelte elevs trivsel og læring gennem et tæt samarbejde med de fagpersoner, der er sammen med eleven i hverdagen.
Stillingen indebærer opgaver indenfor
 • Vejledning og rådgivning til personale, ledelse og forældre ved behov.
 • Faglige oplæg bl.a. til nye medarbejdere
 • Skolebegynderobservationer og udskolingsforløb
 • Individuelle forløb med elever
 • Hjælp og støtte direkte i praksis
 • Formidling af observationer og pædagogiske strategier/metoder
 • Vejledning og rådgivning på baggrund af observationsforløb i klasserne.
 • Deltagelse i skolens pædagogiske udviklingsarbejde

Som ene pædagogiske vejleder på skolen, er det vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og er godt fagligt funderet.

Vi søger en pædagogisk vejleder i en stilling på 37 timer ugentlig til besættelse snarest muligt. Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med professionelle og engagerede kolleger og mulighed for deltagelse i relevante kurser og netværk.

Arbejdstiden ligger primært mellem 08.20-16.20 Møder og kurser kan ligge eftermiddage og aftener.Aflønning
efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.Yderligere oplysninger
hos faglig leder Christina Møller på telefon 44 36 69 16.

Se mere på www.bakke.skoleintra.dk og www.gladsaxe.dkAnsøgningsfrist
er fredag den 22 februar kl. 12.00, 2019 og samtaler bliver tirsdag den 26. februar i tidsrummet kl. 13.00-17.00.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs