Teamkoordinator til vuggestueteamet i Pileparken

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
20. februar 2019
Ref
225645
Type
Fuldtid
Pileparken søger teamkoordinator til vuggestueteamet

Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse snarest muligt.

Vi er 18 friske pædagoger og medhjælpere, som søger en ny teamkoordinator til vores vuggestue. I vores børnehus er vi ni ansatte i vuggestuen, og det er der, vi mangler dig. I vores børnehave er vi ni ansatte.

Vi bor i et lyst og venligt hus på tre etager. Vi har indrettet huset sådan, at barnets rejse starter i vores vuggestue i stueetagen og forsætter opad, så det sidste år af barnets rejse er på 2. sal.

I Gladsaxe arbejder vi ud fra et positivt menneskesyn og en anerkendende samt nærværende tilgang til såvel børn, forældre og kollegaer. Det er derfor vigtigt, at du understøtter det.Derudover forventer vi, at du
  • samarbejder med børnehuslederen loyalt og fleksibelt.
  • samarbejder med børnehuslederen og teamet om børnehusets strategier
  • har visioner for egen personlig udvikling
  • er god til at koordinere, er systematisk, sikrer planlægning, gennemførsel, evaluering og dokumentation af pædagogiske proces- og udviklingsforløb.

Pileparken er et integreret børnehus med ca. 90 børn fra ti måneder til seks år fordelt på fem aldersopdelte basisgrupper. Sammen i huset arbejder vi med overgange fra vuggestuen til børnehaven for barnet. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der mødes én gang om månenden, hvor personalet kan sparre og dele oplysninger med hinanden i hele huset. Dette gør, at alle er klædt på til at møde barnet i det udvikling og støtte det i overgangene.

Pileparken er et af seks børnehuse, der udgør områdeinstitutionen Mørkhøj/Enghavegård. Vi har et tæt og tværgående samarbejde, da vi f.eks. uddanner pædagoger, afholder netværksgrupper og andre fælles arrangementer såsom DHL, høstfest, fælles motionsdag mm.
I Pileparken (Gladsaxe Kommune) arbejder vi med didaktisk anvendt pædagogik - DAP, hvilket bland andet indebærer
  • projektarbejde i børnehøjde, hvilket betyder, at vi følger børnenes spor, og bruger dette til at målrette projektet/aktiviteterne. Dette giver en god mulighed for at arbejde inkluderende
  • pædagogik og indretning; vi indretter små legehjørner, som appellerer til de seks kompetenceområder, og efter devisen "lidt, men godt"
  • fokusbarn; vi har på skift børnene som fokusbarn, og laver derudfra fokusbarnsskemaer, hvor vores pædagogiske indsats bliver tydeliggjort og dokumenteret
  • skema for retning, planlægning og vurdering; skemaer, der tager udgangspunkt i SMTTE-tænkningen
  • udviklingsskemaer; vi holder samtaler med forældrene, når barnet bliver to år og tre år, samt efterår og forår for førskolebørnene inden skolestart. Hvor vi tager udgangspunkt i et udviklingsskema som beskriver de fem kompetenceområder.
  • planlægning; vi planlægger ugentligt projektets konkrete indhold og ém gang om månenden afholder vi teammøde. Vi har udviklings og orienteringsmøder ca. hver 3 måned i området.
Løn
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.Yderligere oplysninger
Har du brug for at vide mere om os og stillingen eller en rundvisning, er du velkommen til at kontakte børnehusleder Bettina Manley Pedersen, telefon 44 94 12 05 eller bemape@gladsaxe.dkAnsøgningsfrist
Vi skal modtage din ansøgning senest tirsdag 19. februar 2019.

Vi indkalder løbende ansøgere til samtaler, efterhånden som vi modtager ansøgningerne.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs