Souschef til Børnehuset Pileparken pr. 1. april 2019

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
20. februar 2019
Ref
225644
Type
Fuldtid
Vi søger en souschef, der er initiativrig og har lyst til at arbejde med pædagogisk udvikling både i dagligdagen og i hele organisationen.

Stillingen er ledig fra 1. april 2019 og er på 37 timer pr. uge.

Som souschef i Pileparken kan du tage selvstændigt ansvar, arbejde i teams og har et stort fagligt og teoretisk engagement samt viden.

Du har gode tydelige kommunikations evner, både skriftligt og mundtligt. Derudover kan du udføre administrative - planlægnings opgaver (møde- og ferieskemaer/indberetning, referatskrivning mm.).

Vi forventer, at du som souschef har interesse for og lyst til ledelsesarbejde, herunder personaleledelse og kvalitetsudvikling. Du kan indgå loyalt i et tæt samarbejde med leder og kan tackle dobbeltrollen som kollega og ledelsesperson.

I en travl hverdag skal du på samme tid bevare overblikket og være i stand til at prioritere, hvor dit og husets fokus skal være.

I Gladsaxe arbejder vi ud fra et positivt menneskesyn samt en anerkendende og nærværende tilgang til såvel børn, forældre og kollegaer. Det er derfor vigtigt, at du understøtter det.Derudover forventer vi, at du
  • samarbejder med børnehuslederen loyalt og fleksibelt
  • samarbejder med børnehuslederen og teamet om børnehusets strategier
  • har visioner for egen ledelse og personlig udvikling
  • er god til at koordinere, er systematisk, sikrer planlægning, gennemførsel, evaluering og dokumentation af pædagogiske proces- og udviklingsforløb.

Pileparken er et integreret børnehus med ca. 90 børn fra ti måneder til seks år fordelt på fem aldersopdelte basisgrupper. Sammen i huset arbejder vi med overgange fra vuggestuen til børnehaven for barnet. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der mødes én gang om måneden, hvor personalet kan sparre og dele oplysninger med hinanden i hele huset. Dette gør, at alle er klædt på til at møde barnet i det udvikling og støtte det i overgangene.
Pileparken er et af seks børnehuse, der udgør områdeinstitutionen Mørkhøj/Enghavegård. Vi har et tæt og tværgående samarbejde f.eks. ved, at vi uddanner pædagoger, afholder netværksgrupper og andre fælles arrangementer såsom DHL, høstfest, fælles motionsdag mm.I Pileparken (Gladsaxe Kommune) arbejder vi med didaktisk anvendt pædagogik - DAP, hvilket bland andet indebærer
  • projektarbejde i børnehøjde, hvilket betyder, at vi følger børnenes spor og bruger dette til at målrette projektet/aktiviteterne. Dette giver en god mulighed for at arbejde inkluderende.
  • pædagogik og indretning; vi indretter små legehjørner, som appellerer til de seks kompetenceområder, og efter devisen "lidt, men godt"
  • fokusbarn; vi har på skift børnene som fokusbarn, og laver derudfra fokusbarnsskemaer, hvor vores pædagogiske indsats bliver tydeliggjort og dokumenteret
  • skema 1+2+3; skemaer der tager udgangspunkt i SMTTE-tænkningen
  • udviklingsskemaer; vi holder samtaler med forældrene, når barnet bliver to år og tre år, samt efterår og forår for førskolebørnene inden skolestart. Her tager vi udgangspunkt i et udviklingsskema, som beskriver de fem kompetenceområder
  • planlægning; vi planlægger ugentligt projektets konkrete indhold og én gang om måneden afholder vi teammøde. Vi har udviklings og orienteringsmøder ca. hver 3 måned i området.
Løn
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.Yderligere oplysninger
Har du brug for at vide mere om os og stillingen eller evt. en rundvisning, er du velkommen til at kontakte børnehusleder Bettina Manley Pedersen, telefon 44 94 12 05 eller bemape@gladsaxe.dkAnsøgningsfrist
Vi skal modtage din ansøgning senest tirsdag 19. februar 2019.

Vi indkalder løbende ansøgere til samtaler, efterhånden som vi modtager ansøgningerne.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs