Pædagog til Børnehuset Mosen, 35 timer ugentligt

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
19. februar 2019
Ref
225630
Type
Fuldtid
Stillingen er med tiltrædelse fra 1. marts 2019 eller efter aftale.

Stillingen er tilknyttet vuggestueteamet.

Børnehuset Mosen er, det skønneste lille børnehus med minilandbrug og grønne omgivelser.

I Gladsaxe er vi optagede af, at styrke børns forudsætninger for at klare sig godt i livet. Det betyder, at vi hele tiden arbejder med at have børnene i øverste kontekst, og at vi arbejder målorienteret samtidig med at vi beskriver og følger børnenes tegn.

Vi har bl.a. fokus på at styrke indsatsen omkring den tidlige udvikling, og herunder hvordan vi modtager børn og familier i huset. Dette ved dels at sikre det pædagogiske personales viden om og redskaber til at udvikle og understøtte børnenes udvikling og dels ved at inddrage forældrene så meget som muligt.
Vi har endvidere defineret vores kerneopgave og arbejder målrettet på, at børnene oplever engagerede, nærværende og velforberedte voksne hver eneste dag i deres vuggestue.Som pædagog i Mosen forventer vi, at du
 • har en pædagoguddannelse med viden og erfaring på 0-3-årsområdet
 • har erfaring med arbejdet med "det lille barn"
 • har erfaring med kommunikation og samarbejde med forældre, gerne flersprogede forældre også
 • er villig til at forpligte dig på at arbejde og understøtte hverdagen som en del af et team
 • er i stand til at formulere dig på skrift både til internt og eksternt brug
 • er visionær, har gode samarbejds- og kommunikative evner, er handlekraftig og kan bevare overblikket
 • er indstillet på at forpligtige dig til Gladsaxe Kommunes fælles faglige ramme (DAP) og evt. pædagogiske udviklingsprojekter i området og i alle børnehuse
 • eventuelt har en relevant videre- og efteruddannelse indenfor f.eks. sprog og kulturelle forhold, gøssel, marte meo el. lign.
Til gengæld kan vi tilbyde dig
 • tydelig ledelse, med sparring, feedback og tæt samarbejde omkring kerneopgaven
 • et kollegialt samarbejde, som er funderet i en konstruktiv feedbackkultur og fælles fokus på at lykkes
 • et tæt og udviklende samarbejde med andre pædagoger i vores område i forskellige netværk
 • mulighed for at fordybe og dygtiggøre dig indenfor en didaktisk ramme
 • et tæt tværfagligt samarbejde med PPR og sundhedsplejen
 • et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen

I "DAP - pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv" kan du læse mere om forventninger og rammer for pædagoger i Gladsaxe Kommune.Løn
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller ønske om besøg, er du meget velkommen til at kontakte børnehusleder Sara Skovrup Christiansen, telefon 39 66 08 44 eller 51 72 35 53.Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest 18. februar 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs