Hjemmesygeplejersker

Arbejdssted
Gladsaxe, Denmark
Oprettet
11. februar 2019
Udløber
19. februar 2019
Ref
225594
Type
Fuldtid
Hjemmesygeplejersker til Gladsaxe Kommune.

Vi er ca. 30 sygeplejersker, der søger nye kollegaer. Har du også lyst til at medvirke til at udvikle og fastholde en høj faglig kvalitet? Kan du se dig selv som en væsentlig medspiller i et tværfagligt samarbejde, hvor vi gerne vil spille hinanden gode og skabe værdi for borgerne? Vil du gerne fylde din dag ud med spændende borgerforløb, udfordrende sygeplejeopgaver og et veldefineret samarbejde med social- og sundhedsassistenterne? Har du eventuelt kompetencer inden for KOL, psykiatri og/eller demens? Så er det dig, vi mangler!Om os
I Gladsaxe kommune er hjemmesygeplejerskerne organiseret i en gruppe under en daglig leder. Vi er ca. 30 engagerede hjemmesygeplejersker med faglige specialister inden for inkontinens, palliation, sårbehandling og psykiatri.
Vi har inddelt os i geografiske teams, og deltager i triagemøder på teamniveau i hjemmeplejegrupperne og rehab-team to gange ugentligt. Her arbejder vi målrettet med tidlig opsporing af funktionstab og af begyndende sygdom. Vi samarbejder også med vores tværkommunale akutteam, der bor på samme gang som os.

I Gladsaxe Kommune har vi i flere år arbejdet ud fra devisen om, at sygeplejerskerne skal varetage de komplekse sygeplejeopgaver, og social- og sundhedsassistenter skal varetage de mindre komplekse og mere forudsigelige forløb. Der er truffet ledelsesmæssig beslutning om, hvordan indsatserne fordeles, og der er derfor mange opgaver, som ikke løftes af hjemmesygeplejersken. Vi har selvfølgelig et tæt, godt og tillidsfuldt samarbejde med social- og sundhedsassistenterne.

Vi er uddannelsesplads for sygeplejestuderende og har kliniske uddannelsesansvarlige, der medvirker til at koordinere forløbene.

Vi prioriterer en værdig og god palliativ indsats højt. Hjemmesygeplejen har et tæt, tværsektorielt samarbejde med blandt andet palliativ enhed og udekørende hospiceteam. Vi er heldige at have fået midler til at tilbyde systematisk faglig supervision til de medarbejdere, der er involveret i disse forløb.

Klik her for at høre mere om stillingen fra to hjemmesygeplejerskerDu er
 • selvstændig og initiativrig
 • god til at samarbejde og kommunikere
 • kan efterspørge og videregive kompetence og viden
 • brænder for at gøre en forskel i samarbejde med borgerne og deres pårørende
 • stabil og fleksibel i sind og handling
 • grundig, med en relevant sygeplejefaglig erfaring
 • brænder for hjemmesygeplejen.
Vi er
 • kompetente og anerkendende i vores kommunikationsform (taler til og med, ikke om)
 • gode til faglig/tværfaglig sparring
 • en arbejdsplads, hvor der er plads til nye idéer
 • fleksible og gode til at tilrettelægge sygeplejen ud fra den samlede borgergruppes behov.
Vi tilbyder
 • faglige udfordringer og gode muligheder for at påvirke, hvordan vi arbejder
 • sygeplejemøder hver uge, hvor vi drøfter faglige emner og superviserer hinanden
 • løbende faglig opdatering og supervision
 • individuelt planlagt introprogram med en mentor og sparringsmøder med dine kollegaer
 • sygeplejekollegaer, der er gode til at hjælpe hinanden og lære af hinanden.
 • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde. Vi har en grøn smiley fra arbejdstilsynet og holder årligt en feel good uge. Vi har et lavt sygefravær og en stor del har været ansat i mange år.

Som medarbejder i Gladsaxe kommune er du ansat i en god og sund kommune.

Du kan læse nærmere om de mange personalegoder, som kommunen tilbyder på kommunens hjemmsideLøn
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med DSR samt principperne i Ny Løn.

Stillingen er på 32-37 timer om ugen med weekendvagt hver fjerde weekend. Du skal forvente at indgå i et vagtrul med 2-4 vagter i et otte ugers rul. Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder for sygeplejerskerne Charlotte Holm, telefon 30 36 57 59.Ansøgningfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest 18. februar 2019 kl. 8.00.

Vi holder ansættelsessamtaler mandag 25. februar 2019

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Lignende jobs

Lignende jobs