JOB
 

4 virksomhedskonsulenter til afdelingen for de jobparatekontanthjælpsmodtager over 30 år

Om jobbet
Afdelingen for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år deltager i et STAR projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som har til formål at udvikle og igangsætte en tidlig håndholdt individuel indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Vi søger derfor 4 virksomhedskonsulenter som skal fungere som personlig jobformidler/ virksomhedskonsulent og gennemføre den tidlige indsats for nytilmeldte ledige i målgruppen.

Der er tale om midlertidig ansættelse på 37 timer pr. uge, frem til udgangen af 2020 med start snarest muligt.

Sammen med dine kollegaer i afdelingen og i tæt samarbejde med Afdelingen for Virksomhedsservice, skal du i et intensivt parløb med den jobsøgende, sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Opgaven som personlig jobformidler/virksomhedskonsulent indebær udover en tæt dialog med den jobsøgende, en opsøgende virksomhedskontakt i forhold til at skabe jobmatch i konkrete virksomheder. Succeskriteriet for projektet er at mindst 60 pct. af de jobsøgende, er i job eller ordinær uddannelse i løbet af 6 mdr. Der vil i indsatsen også være fokus på den nødvendige opkvalificering ift at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Som afdeling, har vi et stærkt jobfokus, og vi arbejder målrettet på at motivere og opkvalificere de ledige, så de kommer hurtigst muligt i job og fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi understøtter den jobsøgende i at deltage aktivt og tage ansvar for sin jobsøgning.

Afdelingen er en del af driftsområdet "Job og Virksomhedsservice", som arbejder med målgrupperne tæt på arbejdsmarkedet og jobcentrets virksomhedsservice.

Dine arbejdsopgaver

 • Opsøge virksomheder og virksomhedsfora mhp. at skabe jobåbninger
 • Anvende jobrettede samtaleredskaber til at afdække og udvikle borgernes kompetencer og matche dem med virksomhedernes behov
 • Understøtte borgernes brug af digitale jobsøgningsværktøjer, som joblog og selvbooking
 • Etablere individuelt matchede virksomhedspraktikker/ Løntilskudsjob mhp. efterfølgende ordinær ansættelse.
 • Være til rådighed, når samarbejdende virksomheder har behov for hjælp eller rådgivning
 • Løbende opfølgning ift. borgere og virksomheder
 • Administrative arbejdsopgaver
 • Systematiseret dataopsamling og formidling af metoder


Din profil
Faglig profil

Vi lægger særlig vægt på, at du:
 • Har et stort kendskab til arbejdsmarkedet og gerne det lokale erhvervsliv i Aarhus
 • Har erfaring som personlig jobformidler eller virksomhedskonsulent og gerne et udbygget og aktivt virksomhedsnetværk, som kan bringes i spil i denne stilling
 • Er i stand til at rådgive og motivere borgerne i at bruge deres kompetencer i nye sammenhænge og brancher
 • Er i stand til at samarbejde og koordinere med andre fagprofessionelle omkring den enkelte borger
 • Er indstillet på at arbejde efter tydelige mål og konkrete resultater
 • Er indstillet på, at IT-værktøjer indgår som en naturlig del af arbejdet, da der stilles store krav til skriftlig dokumentation

Personlig profil

Din dagligdag vil være præget af et højt aktivitets- og serviceniveau og en til tider uforudsigelig hverdag. Det kræver, at du er omstillingsparat og har en fleksibel indstilling til jobbet.

Vi lægger desuden særlig vægt på, at du:
 • Har en god social forståelse og empati
 • Har personlig gennemslagskraft og er psykisk robust
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig er en god teamplayer
 • Har gode samarbejds- og formidlingsevner
 • Er administrativ stærk, arbejder systematisk og resultatorienteret
 • Kan se muligheder frem for begrænsninger
 • Har humor og godt humør


Derfor skal du vælge os
 • Vi er en attraktiv arbejdsplads med et udviklingsorienteret miljø, plads til selvstændighed og mange berøringsflader
 • Du bliver en del af et team med fagligt dygtige og engagerede kolleger
 • Vi har en flekstidsordning med mulighed for fleksible arbejdstider


Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende forhåndsaftale mellem DS og HK. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftschef Karin Rasmussen på e-mail: karj@aarhus.dk eller ring til Virksomhedskonsulent Erik Sørensen tlf. 2920 8337

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk via www.aarhus.dk eller www.jobnet.dk.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. februar 2019

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt torsdag d. 21/2 og fredag d. 22/2 2019.

Tiltrædelse: Snarest muligt

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere.

Arbejdssted:

Aarhus, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

15-02-2019
 

Kategori

Undervisning, Socialrådgivning
 

Jopbtype

Midlertidig stilling