JOB
 

Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Skovbo søger pædagoger i vikariater

Om jobbet
Specialbørnehaven Skovbrynet, Afdeling Skovbo søger to pædagoger pr. 01. 04. 2019 til vikariater på henholdsvis 28 timer og 20 timer pr. uge indtil 30.06. 2019.

Skovbrynet er Aarhus Kommunes specialdagtilbud for børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vi lægger vægt på, at børnene har et godt børneliv, hvor de sikres trivsel, udvikling og læring.

Skovbrynet er bydækkende og modtager børn fra hele Aarhus Kommune og undertiden børn fra andre kommuner. Det drejer sig om børn med komplekse vanskeligheder og særlige behov. Børn som ikke trives og udvikler sig i de almene tilbud med støtte.

Skovbrynet har 49 børn fordelt på 3 afdelinger med hver sin målgruppe, Afdeling Troldhøj, Afdeling Nygårdsvej og Afdeling Skovbo:

Afdeling Troldhøj er normeret til 21 børn med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Afdeling Nygårdsvej er normeret til 12 børn med opmærksomheds- og relationsforstyrrelser.

Afdeling Skovbo er normeret til 16 børn med autismespektrumforstyrrelser.

Vi søger pædagoger med engagement i og viden om målgruppen i Afdeling Skovbo. Det drejer sig om børn i alderen 0-6 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Det indebærer, at børnene for at kunne udvikle sig optimalt har behov for støtte, behandling m.v. i form af en individuel tilrettelagt specialpædagogisk indsats i et visualiseret, struktureret og skærmet miljø.

Du indgår i et team med 4 - 5 pædagoger.

Arbejdstiden tilrettelægges i tidsrummet 06.30-17.00, og der må påregnes åbne- og lukkevagter, ligesom der er enkelte aftenmøder.

Som pædagog har du medansvar for den pædagogiske indsats og udvikling samt arbejdsmiljø.

Din profil
Du har en pædagogisk uddannelse, gerne med viden om målgruppen og erfaring fra det specialpædagogiske område. Som person er du initiativrig, robust og har et optimistisk livssyn. Du er anerkendende, åben og lyttende i din tilgang til andre mennesker, og du nyder en faglig velargumenteret og direkte dialog.

Du evner at skabe overblik, og er struktureret og tydelig i din formidling mundtligt og skriftligt

Faglige kundskaber

 • Du har en pædagogisk uddannelse
 • Du må gerne have specialpædagogisk kendskab og erfaring
 • Du har faglige visioner indenfor området
 • Du kan varetage kontaktpædagogfunktionen
 • Du kan holde pædagogisk fokus, prioritere og vælge
 • Du kan planlægge, organisere og skabe dig overblik
 • Du kan planlægge og afholde fællesaktiviteter
 • Du har forudsætning for at indgå i samarbejde med børnenes forældre
 • Du kan anvende IT og iPads i pædagogiske sammenhænge.

Personlige egenskaber
 • Du er omsorgsfuld, empatisk, åben og lyttende
 • Du er psykisk robust
 • Du er velovervejet, reflekterende i forhold til den pædagogiske praksis
 • Du er tålmodig og bevarer roen i pressede situationer
 • Du kan begejstres over små succeser
 • Du er sparringspartner for kolleger
 • Du har gode samarbejdsevner.


Derfor skal du vælge os
Du vil komme til at arbejde på en spændende arbejdsplads med ambitiøse, engagerede og dygtige medarbejdere.

I Skovbrynet prioriterer vi, at både medarbejdere og ledere modtager supervision primært i teams vedrørende opgaven.

Se i øvrigt vores hjemmeside.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesforhold er fastsat efter gældende BUPL overenskomst.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål, kan du kontakte pædagogisk leder Mette Horne, 2965 1032.

Ansøgning
Ansøgningsfristen for begge stillinger er den 19. februar 2019.

Ansøgning og bilag fremsendes elektronisk via link i dette opslag.

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere.

Arbejdssted:

Aarhus, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

20-02-2019
 

Kategori

Undervisning, Pædagogisk- og socialt arbejde
 

Jopbtype

Midlertidig stilling