JOB
 

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, afd. Skovkanten, søger 2 medarbejdere til faste pædagogis

Om jobbet
Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) er et center for børn og unge med handicap i alderen 6-18 år og deres familier. Centret tilbyder døgn- og aflastningspladser, kurser, rådgivnings-/vejledningsforløb og efterværnsforløb. Der er samlet ca. 100 døgnpladser i centret. CSB er kendetegnet som en fagligt ambitiøs og anerkendt organisation, der investerer i sine medarbejdere og som i løsningen af deres kerneopgave opretholder overensstemmelse mellem teori og praksis.

CSB fokuserer på, at børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt. Ligeledes fokuserer centret på familiens situation og understøtter forældrene i deres forståelse og håndtering af barnets/den unges særlige behov.

CSB er et videns- og ressourcehus, og er derfor aktivt i forhold til opsøgning, udvikling og formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet med børn og unge med handicap og deres familier. Medarbejderne ser det som deres opgave at formidle denne viden til børn og unge og deres familier samt til fagfolk, teoretikere og andre med interesse for området både nationalt og internationalt.

Afdelingen Skovkanten er et døgntilbud til børn og unge med udviklingsforstyrrelser; Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD i alderen 6 - 18 år. Børnene bor under hjemlige forhold på eget værelse, som er indrettet med udgangspunkt i barnets behov. I dagtimerne går de enten i skole eller i et dag- eller beskæftigelsestilbud.

Den specialpædagogiske praksis varetages af uddannet, fagligt og engageret personale, som møder børnene/de unge med respekt og ligeværdighed, yder omsorg og tilrettelægger og gennemfører pædagogiske udviklingsindsatser tilpasset det enkelte barn/den unge.

Stillingerne er 2 faste stillinger med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen.

Arbejdet består i skiftende arbejdstider, herunder aftenarbejde og weekendarbejde som udgangspunkt hver 3. weekend.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. april eller alternativt 1. maj.

Afdeling Skovkanten er beliggende på Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand.

Arbejdsopgaver

 • Varetage det pædagogiske arbejde omkring børnene med udgangspunkt i TEACCH, ATLASS og Studio 3/low arousal.
 • Drage omsorg for børnene/de unge og medvirke til at skabe et positivt og udviklende miljø på afdelingen
 • Udarbejde effektvurdering, herunder handleplaner og individuelle mål i samarbejde med børnene/de unge
 • Fastholde og udvikle de pædagogiske strategier og metoder, herunder udarbejde struktur for barnet/den unge samt for afdelingen
 • Kontaktpersonsfunktion
 • Forældresamarbejde
 • Samarbejde med øvrige fagprofessionelle som sagsbehandlere, skoler, psykiatrien, egen læge mv.
 • Deltage i statusmøder, afdelingsmøder, ungekonferencer, centerdage og andre relevante møder
 • Deltage i undervisning og supervision
 • Uddelegerede, individuelle ansvarsområder
 • Praktisk arbejde på afdelingen


Din profil

 • Er uddannet pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut eller socialrådgiver
 • Har grundigt kendskab til og pædagogisk erfaring i arbejdet med målgruppen eller indenfor det psykiatriske felt
 • Har lyst til at arbejde med individualiseret målrettet specialpædagogik, primært TEACCH og ATLASS
 • Er omsorgsfuld, respektfuld og positiv i tilgangen til børnene/de unge
 • Evner fleksibilitet, rummelighed og er bevidst om egne grænser
 • Er åben og tydelig i kommunikationen
 • Er struktureret og med et stærkt overblik
 • Evner at reflektere over egen og fælles faglighed og praksis
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams
 • Besidder gode skriftlige egenskaber


Derfor skal du vælge os
 • En spændende og udfordrende målgruppe
 • Et job med vægt på kompetenceudvikling og efteruddannelse
 • Et job med daglige udfordringer, højt arbejdstempo og vekslende arbejdsopgaver
 • Mulighed for selvstændigt arbejde og plads til nytænkning
 • Kollegial sparring i et fagligt stærkt og engageret arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads som er vidensproducerende og innovativ inden for fagområdet


Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst under SL. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Therese Kyhl Jacobsen på telefon 21 37 95 57. Henvendelse kan ske mandag til fredag kl. 9 - 14).

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på "Søg job" nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: søndag d. 3. marts 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11

Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune.
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles - om du er leder eller medarbejder - håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere.

Arbejdssted:

Aarhus, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

04-03-2019
 

Kategori

Undervisning, Pædagogisk- og socialt arbejde
 

Jopbtype

Fastansættelse