JOB
 

Teknisk servicemedarbejder til Aarhus Kommunes Biblioteker

Om jobbet
Aarhus Kommunes Biblioteker søger en teknisk servicemedarbejder i et halvt års vikariat

Du vil blive tilknyttet Team Bygning som står for den daglige drift og vedligehold af
bygningen DOKK1 og Lokalbibliotekerne.

Stillingsbeskrivelse
Arbejdsopgaver:
- Deltage i bygningernes daglige vedligehold - indvendig som udvendig.
- Yde teknisk og praktisk bistand ved arrangementer, projekter, møder m.m.
- Klargøring af sale og mødelokaler.
- Mindre reparationsopgaver.
- Reparationer og vedligehold af maskiner, værktøj og andet kørende materiel.
- Være med til at sikre, at gældende lovkrav til de tekniske installationer overholdes.
- Deltage ved etablering/flytning af arbejdspladser, kontormiljøer m.m.
- Medvirke til løsning af forfaldne opgaver på lige fod med det øvrige tekniske personale.
- Deltage i servicevagtordningen.
- Din arbejdsplads vil være på henholdsvis Dokk1 og Lokalbibliotekerne.

Du referer til den tekniske servicechef.

Din profil
Kvalifikationer:
- Har en baggrund som håndværker, ejendomsservicetekniker eller lignende.
- Har erfaring med bygningsinstallationer, automatik og styringer.
- Det er en fordel, hvis du er vant til at bruge BMS (CTS), men ikke et krav.
- Er en dygtig og samvittighedsfuld håndværker.
- Er serviceminded og værdsætter et godt samarbejde.
- Har et godt fysisk helbred og et godt humør.
- Du har gyldigt kørekort.

Derfor skal du vælge os
Der er 18 Lokalbiblioteker i Aarhus Kommune, hvoraf Team Bygning står for bygningsdriften og vedligeholdelsen på 2 af dem. Team Bygning bistår med hjælp ved arrangementer, flytning af inventar og andet forefalden arbejde på alle bibliotekerne.

Hovedbiblioteket er ligger i Dokk1, som er byens nye kulturhus på 28.000 m2 på havnen i Aarhus. Foruden Hovedbiblioteket huser Dokk1 også Borgerservice, Stadsarkivet, flere andre kommunale afdelinger, eksterne lejere og et fuldautomatisk parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler.

Dokk1 er opdelt i to ejerlejligheder, hvoraf Aarhus Kommune ejer den ene og RealDania den anden, som huser det underjordiske parkeringsanlæg. Den første ejerlejlighed (selve huset, som består af 3 niveauer over jorden og 2 niveauer under jorden) ejes af Aarhus Kommune og administreres af Hovedbiblioteket. Borgerservice og biblioteket råder over et areal på 17.500 m2, heraf 4.000 m2 til teknik & depot, 500 m2 til ankomstcenter og derforuden er der 10.500 m2 til udlejning. Team Bygning står for den daglige bygningsdrift og vedligeholdelse i Dokk1.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37

Der er tale om en tidsbegrænset hurtigst muligt til den 30.09.2019.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest.

Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Teknisk Servicechef, Jørgen Eskjær på telefon 5157 5996

Ansøgning
Klik på "Søg job" nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 15.02.2019

Vi forventer, at samtale finder sted den 25. februar 2019.

Om os
I Kultur og Borgerservice tror vi på, at mangfoldighed blandt medarbejderne er en kæmpe ressource. Når medarbejderne er forskellige, er det med til at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor vi udfordrer hinanden og prøver nye ideer af. Samtidig betyder mangfoldighed blandt medarbejderne, at vi bliver endnu bedre til at møde alle byens borgere.

Vi gør Aarhus kendt som en global videns- og oplevelsesby | Vi overrasker og udfordrer borgerne med unikke oplevelser | Vi er nyskabende og tør gå i front

Vi giver Aarhus Puls gennem: Fremtidens mødesteder på tværs af kultur, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny viden og teknologi, vækstlag og talentudvikling.

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere.

Arbejdssted:

Aarhus, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

16-02-2019
 

Kategori

Industri og håndværk
 

Jopbtype

Midlertidig stilling