JOB
 

Fysioterapeut til akutenhederne på Vikærgården.

Om jobbet
Er du fysioterapeut og har du lyst til at vil være med til at udvikle fysioterapien på vores 2 akutenheder på Akuttilbud og Rehabilitering Vikærgården? Så er der dig vi søger!

Vi mangler en dygtig og erfaren fysioterapeut pr. 1. april 2019, 34 timer/uge.
Der er lørdagsvagter hver 6. uge samt evt. enkelte helligdage. Desuden ca. 1 ugtl. senvagt til kl. 17.00.

Borgerne på Vikærgårdens 2 akutenheder er kendetegnede ved et komplekst sygdomsbillede samt et nyligt og markant funktionstab. Mange af borgerne har geriatriske og/eller neurologiske problematikker, der kræver en bred og velfunderet fysioterapeutisk viden.
Langt den overvejende del af borgerne kommer direkte fra indlæggelse på sygehus med en genoptræningsplan.
Borgerne har især behov for fysioterapeutisk fokus på udredning, træning, forflytninger og lejring.

Borgerne på Vikærgården er her i 2-5 uger, hvilket giver et stort flow med 800-900 borgere igennem om året. Dette betyder, at du som fysioterapeut har muligheden for at arbejde med mange forskellige diagnoser og funktionsniveauer.

Jobbet indbefatter også udlevering og tilpasning af hjælpemidler til borgerne.
Du vil blive forløbsansvarlig på nogle borgere ud fra Forløbsmodellen. Den har til formål at skabe ensretning og et fælles sprog i borgers forløb samt sikre borgerne en god overgang mellem enhederne i MSO.

Monofagligt vil du komme til at indgå i et team af 3 fysioterapeuter på akutenhederne, 3 fysioterapeuter på rehabiliteringsafdelingen og en fysioterapeut med ansættelse som velfærdsteknologisk ressource-person.
I alt er der på nuværende tidspunkt 13 fysioterapeuter i huset, ansat i forskellige funktioner. Desuden er der ansat et tilsvarende antal ergoterapeuter.

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt.

Din profil
• Gerne minimum 2 års erfaring som fysioterapeut.
• Det vil være en stor fordel, at du har kompetencer indenfor det geriatriske område, gerne suppleret med erfaringer fra det neurologiske og ortopædkirurgiske område.
• Har lyst til og erfaring med at arbejde i tværfaglige teams.
• Det er ligeledes en fordel, hvis du har viden og erfaringer fra kommunalt og/eller regionalt regi.
• Kan samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere
• Har en positiv og konstruktiv tilgang til dialog med borger, pårørende, kolleger og andre interessenter
• Har udviklet både mono- og tværfaglige kompetencer
• Du arbejder struktureret, er hurtig til at tilegne dig ny viden og er god til at afslutte dine opgaver
• Du er fleksibel, kan prioritere og bevare overblikket i pressede situationer og fungere i en travl, uforudsigelig hverdag

Derfor skal du vælge os
• Vi arbejder i tværfaglige teams omkring borgerne. Teamet er kendetegnet ved et højt fagligt vidensniveau, hvor monofagligheden udfordres i en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats gennem hele døgnet.
• Et spændende og udfordrende arbejde med mange faglige udfordringer bl.a. indenfor det neurologiske og geriatriske område.
• Engagerede og dygtige kollegaer hvor humor og glæde er værdsat i hverdagen.
• En arbejdsplads i udvikling, hvor der er plads til nytænkning og kreativitet
• Gode muligheder for daglig faglig sparring

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes tiltrådt 1. april 2019.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fysioterapeut Marianne Kirkegaard på 2920 9891 eller leder Sinne Stenshøj på 41 85 50 00.

Ansøgning
Klik på "søg jobbet" nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 17. februar 2019

Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 21. februar 2019.

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om os
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhuskommune.sharepoint.com/:b:/s/IntranetDocumentSite/Ef-mlBuvKtxPsLmW-7bQGBcBnKEf6UphrY1yqCpkqElA?e=C0d5L0

Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

I linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus kommune.
De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles - om du er leder eller medarbejder - håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads

Aarhus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 340.421 indbyggere.

Arbejdssted:

Aarhus, Denmark
 

Ansøgningsfrist:

18-02-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje
 

Jopbtype

Fastansættelse