Teknisk Koordinator, Teknisk Afsnit, Herning

Har du lyst til at være en del af en driftsafdeling i et nyt hospital?
Hospitalsenheden Vest er i fuld gang med at forberede flytningen til det nye Regionshospital Gødstrup. Samtidigt har vi fortsat fokus på driften af vores eksisterende hospitaler.

I forbindelse med byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup har vi brug for en ressourceperson til at fokusere på etablering af rum med særlige krav til indeklima og renhed, som f.eks. operationsstuer og rum til medicinproduktion. I byggefasen er der behov for konstant fokus og forudseenhed, for at sikre at rummene lever op til de stillede krav, så der ikke er behov for ombygninger/ændringer når rummene skal idriftsættes. Dette skal ske i nært samarbejde og koordination med byggeriets rådgivere, projektledere og entreprenører.

I idriftsættelsesfasen vil du blive tovholder for gennemførelse af den lange række af tests og dokumentation, der skal til, før rummene kan meldes klar til brug, og under driften vil du forsat skulle monitorere at krav overholdes samt rådgive brugerne om arbejdsforhold og adfærd så de skærpede krav efterleves. Stillingen giver således mulighed for at specialisere sig inden for området og være med fra start til drift.

For at kunne bestride stillingen er det nødvendigt med et indgående kendskab til krav og regler for de forskellige rumtyper. Hvis du ikke allerede har denne viden, skal du have evnen og viljen til at tilegne dig denne som en del af jobbet.

Som en del af jobbet vil du desuden skulle være med til at kvalitetssikre og senere drifte de øvrige tekniske systemer på det nye hospital.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat hurtigst muligt. Den henvender sig til såvel den nyuddannede som den erfarne person, idet ansvarsområdet tilpasses kompetencer.

Personprofil
Det er vigtigt, at du er engageret, ansvarsbevidst og opsøgende, da jobbet indebærer en stor grad af selvstændighed. Du skal være forandringsparat og klar på at tage hul på opgaver hvor målet ikke nødvendigvis er kendt, men defineres hen ad vejen.
Der lægges vægt på gode samarbejdsevner, gennemslagskraft og selvstændighed. Endvidere forventes den rette ansøger at være udadvendt og evne at kommunikere med mange forskellige faggrupper. IT-Kompetencer på brugerniveau forventes.

Du har en teknisk uddannelse eller kan dokumentere tilsvarende kompetencer som giver dig en god teoretisk ballast til at kunne varetage jobbet. Det kan f.eks. være:

  • VVS-installatør.
  • El-installatør.
  • Maskinmester.
  • Maskiningeniør.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Opgaverne i forbindelse med stillingen er:
  • Kvalitetssikre tekniske systemer i f. m. byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup.
  • Kontrollere og rådgive projektleder, entreprenører og håndværkere i f. m. etablering af lokaler med særlige skærpede krav til renhed og indeklima f.eks. operationsstuer og lokaler der skal GMP-certificeres.
  • Rådgive i f. m. funktion og adfærd for personale, der arbejder i lokaler med særlige krav.
  • Koordinere test og certificering af lokaler med særlige krav til indeklima og renhed.

Da arbejdsmængden i forbindelse med udflytning til nyt hospital forventes at variere, vil stillingen betyde at der også kan forekomme andre opgaver, som skal løses i fremdriften af det nye hospital.

Faglig og organisatorisk profil
Teknisk Afsnit hører organisatorisk under Driftsafdelingen og arbejder ud fra regionens værdigrundlag - dialog, dygtighed, og dristighed.
Vi er et tillidsbaseret afsnit med uddelegeret ansvar og en høj grad af selvstyring.
Ledelsen består af en afdelingsleder og tre sektionsledere.

Vi arbejder, udover den daglige drift, som omhandler vedligehold af ca. 260.000 m2 og ca. 10.000 udstyrsenheder, også med bygge-, rokade- og renoveringsprojekter, og er en aktiv part i idriftsættelsen af det kommende nye hospital - Regionshospitalet Gødstrup.

Afdelingen består af ca. 30 medarbejdere, fordelt på faggrupperne Bygning og Projekt, El og Elevator samt Vvs og Maskinområdet.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan findes her:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=c116eaa8-5bae-4e10-9cc6-3270e38204d4

For mere info om afdelingen henvises til hjemmesiden: http://www.vest.rm.dk/afdelinger/driftsafdelingen/afsnit/teknisk-afsnit/

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte sektionsleder Carsten Søndergård på tlf. 51 73 27 20.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.
Ansættelse efter aftale.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på "Send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format).

Ansøgningsfrist: 8/3-19.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

09-03-2019
 

Kategori

Ingeniør og teknik
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland, Denmark