Teknisk medarbejder til tværgående stilling i teknisk Planlægningssektion og Servicecentret (Genopsl

Virksomhed
Arbejdssted
Nordjylland, Denmark
Oprettet
9. februar 2019
Udløber
22. februar 2019
Ref
225093
Teknisk medarbejder til tværgående stilling i teknisk Planlægningssektion og Servicecentret (Genopslag)

Vi søger en teknisk medarbejder med solid teknisk baggrund indenfor el, ventilation, varme, CTS og energi til en nyoprettet stilling i både Teknisk Planlægningssektion og Servicecenteret. Der er tale om en tværgående stilling, hvor halvdelen af arbejdstiden
foregår ved Teknisk Planlægningssektion og halvdelen ved Servicecenteret.

Om os

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er èn af seks styrelser i Forsvarsministeriets koncern og har
hovedkontor på Hjørring Kaserne sammen med Regnskabsstyrelsen og Statens Administration.
Ejendomsstyrelsen består af ca. 500 medarbejdere og varetager drift af ejendomme, arealer og opgaverne omfatter bl.a. nybyggeri, vedligehold og facility management.

Om Teknisk Planlægningssektion
Teknisk Planlægningssektion er en ny sektion i Produktionsafdelingen som samler den tekniske viden i
Ejendomsstyrelsen et sted. Vi tager os af planlægningen og rådgivningen omkring vedligehold af tekniske installationer.

Produktionsafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har 49 medarbejdere heraf 6 i Teknisk
Planlægningssektion og 11 i Bygningsplanlægningssektionen. Medarbejderne består primært af teknikere (arkitekter, ingeniører, maskinmestre og bygningskonstruktører). Der er et tæt samarbejde mellem de 2 sektioner og afdelingens opgaver løses i fællesskab. Bygningsplanlægningssektionen tager sig af bygningsfaglige spørgsmål og tilsyn med bygninger.

Om Servicecenteret
Servicecenteret er en del af Kundeafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Servicecenteret
er oprettet i januar 2018 for, at centralisere administrative opgaver, som tidligere var placeret i lokale
receptioner rundt i landet.

Servicecenteret er brugernes og kundernes eneste og direkte indgangsvinkel til rekvirering af ydelser. Opgaverne omfatter booking af faciliteter, initiering af indkøb, støtte til arrangementer, registrering af affaldsdata, spørgsmål eller bestillinger i forbindelse med Facility Management, bygningsvedligehold m.v. Centeret er placeret sammen med styrelsens hovedsæde i Hjørring, og beskæftiger 45 medarbejdere.

Om stillingen

Der er tale om en tværgående stilling, hvor halvdelen af arbejdstiden foregår ved Teknisk Planlægningssektion og halvdelen ved Servicecenteret.

Som medarbejder i Teknisk Planlægningssektion får du mulighed for at arbejde med planlægning af vedligehold af tekniske installationer samt vurdere og godkende løbende projekter. Forsvarets bygningsmasse rummer meget forskelligartede bygninger og mange tekniske anlæg.

Spændet i dine samarbejdsflader er bredt, hvilket giver stor dynamik i hverdagen. Det strækker sig fra planlægning af vedligehold, konkret teknisk sagsbehandling samt dialog med vores brugere.

Som medarbejder i Servicecenteret er det din vigtigste opgave at besvare brugernes henvendelser vedr. bygningsvedligehold og tekniske installationer, herunder el, ventilation, varme, CTS og energi. Desuden vil din opgave bestå i, at støtte Servicecenterets andre medarbejder med viden og afklaringer indenfor bygningsvedligehold og tekniske installationer.

Arbejdsstedet er Hjørring, men du må regne med nogen rejseaktivitet og en mindre del af arbejde udenfor normal arbejdstid.

Om dig

Du har en relevant uddannelse som el-installatør, maskinmester eller lignende samt en stærk faglig profil med en bred erfaring med vedligehold af bygninger og installationer.

Du har erfaring i at planlægge og styre vedligeholdelsesprojekter, måske fra et rådgivende firma eller fra entreprenørbranchen. Du har erfaring med tilbudsgivning /evaluering af tilbud samt kendskab til de
vilkår og processer, der gælder for offentligt byggeri og du kan håndtere den eksterne bevågenhed, vi som offentlig bygherre bliver mødt med.

Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk og gerne engelsk er sammen med evnen til at håndtere pres, en naturlig del af din personlige værktøjskasse. Ansøgere med erfaring indenfor kundeservice foretrækkes.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. I forbindelse med ansættelsen er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning tilknyttet stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet til den del af stillingen som vedrører Teknisk Planlægningssektion er du velkommen til at kontakte Michael Barup på telefon 4172 4972.
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet til den del af stillingen som vedrører Servicecenteret er du velkommen til at kontakte Louise Gadeberg Jensen på telefon 2428 6929.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse,
HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2018.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis ikke det er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en
eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige
myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje - og udføres overvejende via eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.

Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs