Koordinator til specialiseret socialområde

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
6. februar 2019
Udløber
22. februar 2019
Ref
223720
Koordinator til specialiseret socialområde

Vi søger en koordinator med viden og erfaring fra det specialiserede socialområde til Hjernecenter Syds specialenheder.

Har du lyst til at blive en del af et spændende hold, der ansættes til at spille borgere og hinanden gode i værdiskabelse af kvalitet, udvikling, effekt og trivsel? Så må denne stilling i specialområdet være lige noget for dig!

Vi tilbyder
 • En arbejdsplads, der er en aktiv del af Aabenraa Kommunes forvaltning Social og Sundhed.
 • 300 kollegaer i en mulighedsorienteret organisation, hvor der er tilknyttet 130 borgere.
 • Værdiskabelse som pejlemærke for vores arbejde og prioriteringer.
 • Et tværfaglige samarbejde der vægtes højt, og i relation til flere borgere er der tæt sparring med centerets specialkonsulenter og undervisere.
 • Fokus på værdiskabelse, faglig kvalitet og udvikling.

Centreret har egen kursusafdeling, hvor du i forbindelse med ansættelse deltager i neuropædagogik, sanseintegration og psykiatrikurser. Derudover deltages i supervision og coaching individuelt som i fællesskab..

Stillingen rummer

I dagligdagen arbejder vi med § 85 støtte af borgere, der bor i bosteder, egne boliger i kommunen, i skærmede enheder, i pavillon samt på afsides liggende landbrugsejendom.

Flere tilbud er døgnåbne.

Målgrupperne

Målgrupperne er borgere med erhvervet hjerneskader primært kognitivt og med væsentlige indsigtsvanskeligheder. Derudover er målgruppen borgere med psykosociale problemstillinger oftest i kombination med en hjerneskade.

I relation til begge målgrupper er kendetegnene, at der forekommer indadrettet eller udadrettet problemskabende adfærd.

For flere borgeres vedkommende har de været i mange tilbud, inden de visiteres til Hjernecenter Syd, hvilket kan ske med meget kort varsel tilsvarende akutafdelinger.

Opgaver

Udover at du indgår i relation med borgerne i dagligdagen som § 85 støttemedarbejder i de forskellige enheder, vil du som koordinator få ca. 15-20 timer ugentligt, hvor du har ansvar for følgende opgaver:

Specifikke koordinatorfunktioner
 • Understøtte retning, ramme, råderum og relationer med afsæt i centerets udarbejdede vejviser.
 • Forankre neuropædagogikken som tværfaglig værdiskabende disciplin i alle sammenhænge i dagligdagen.
 • Facilitere på indhold i møder og temadage i reference til faglig leder.
 • Facilitere systematisk skriftlig dokumentation og evaluering af mål og effekt, med reference til faglig leder.
 • Koordinere, kommunikere og motivere omkring igangsætning, opfølgning og evaluering af faglige indsatser med afsæt i handlekommunens bestilling og vores neurofaglige specialviden.
 • Digital vejviser i implementering, opfølgning og evaluering af IT og velfærdsteknologi.
 • Forberedelse og deltagelse i statusmøder.
 • Koordinere møder omkring opstart af nye borgere og igangsætning af den faglige indsats i samarbejde med faglig leder.
 • Deltage aktivt i realisering af centerets virksomhedsmål i en daglig kontekst (koordinering, forståelse og handling).
 • Deltage i relevante netværksmøder med sagsbehandler, psykiatrien, kriminalforsorgen, pårørende samt kollegaer i Social og Sundhed.


Der sker træning af ADL samt personlige og sociale færdigheder.

Vi gør aktivt brug af velfærdsteknologi; eksempelvis skærmbesøg eller struktur-apps, der hvor dette støtter egen mestring.

Der er en del daglige skriftlige dokumentationsopgaver samt udarbejdelse af status og ICF beskrivelser. Dette foregår i dokumentationssystemet Nexus.

Som koordinator er du med til at sikre den samlede indsats, fagligt som driftsmæssigt i hele centeret.

Vi forventer, at du
 • er uddannet og har erfaring som pædagog, ergoterapeut eller sosu-assistent, gerne med specialiseret efteruddannelse.
 • har praksis erfaring fra specialområdet, gerne fra det neurofaglige og/eller psykiatriområdet.
 • er faglig og kommunikativ samt skriftligt og digitalt velfunderet.
 • besidder overblik, har koordinerings og planlægningskompetencer og trives i en omskiftelig hverdag.
 • er ærlig om styrker og svagheder, så vi sammen kan spille hinanden allerbedst og i fællesskab understøtter en kultur med høj kvalitet, resultatskabelse og arbejdsglæde.
 • er netværksskaber i det, der er relevant for understøttelse af kerneopgaven.

Erfaring fra koordinerende stillinger i specialområdet er en fordel men ikke et must.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt principperne om Lokal Løn.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om vores stilling: kontakt venligst centerleder Dorthe Friedrichsen på tlf. nummer 2967 4987.

Der kan også høres om stillingen den 18. februar 2019 kl. 16.00 - 17.00 i forbindelse med fremmøde på Mads Clausensvej 130, Tinglev.

Ansøgning

Hvis du på baggrund af stillingsopslaget oplever at denne stilling snakker ind til motivation og kompetencer, og har du lyst til, at være frontløber sammen med alle os andre, så vil det glæde os at modtage din ansøgning. Send den via linket senest den 26. februar 2019.

Vi gennemfører ansættelsessamtaler 26. februar 2019 (eftermiddag). Deltagere i samtalen er centerleder, afdelingsledere og medarbejderrepræsentanter.

Forberedelse inden samtale: Ved indkald til samtale, vil Du få tilsendt en HBDI tænkestilstest, der skal udarbejdes og fremsendes Hjernecenter syd inden samtalen.

Denne vil du naturligvis få respons på i dialogen under samtalen.

Lignende jobs

Lignende jobs