Pædagog til Center for Job og Uddannelse, afd. Kilen

Arbejdssted
Aabenraa, Denmark
Oprettet
5. februar 2019
Udløber
21. februar 2019
Ref
221527
Pædagog til Center for Job og Uddannelse, afd. Kilen

Center for Job og Uddannelse består af fem afdelinger, og er arbejdsplads for borgere med psykisk sårbarhed og borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, oprettet efter Lov om Social service § 103. Der tilbydes arbejdsudredninger efter LAB loven kap. 10.

Alle afdelinger kendetegnes ved, at der tilbydes en meningsfyldt beskæftigelse samt støtte og optræning af færdigheder, der gør den enkelte i stand til at udføre arbejdsopgaver af forskellig karakter og sværhedsgrad, som er tilpasset borgerens formåen, ønsker og behov.

I samarbejde med borgeren arbejdes der med de aktive ressourcer, som direkte kan anvendes på arbejdsmarkedet og med de mere passive ressourcer, som potentielt kan udvikles, så de kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med afsæt i vores kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskabelse.

Kilen har ca. 70 borgere tilknyttet i beskyttet beskæftigelse og STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Der til kommer et variabelt antal borgere visiteret fra Jobcentret. Der tilbydes forskellige beskæftigelsesrettede opgaver og funktioner i de tre værksteder på Kilen samt varetagelse af kantine og rengøring i afdelingen. Der er fokus på en høj borgerinddragelse og involvering i opgaveløsningen.

I jobbet tilbyder vi:
 • en arbejdsplads hvor vi sætter mennesket i centrum
 • et alsidigt, spændende og til tider hektisk job
 • samarbejdsvillige kolleger med godt humør
 • en arbejdsplads i stadig udvikling
 • mulighed for personlige og relevante kurser og uddannelser
 • fokus på et sundt arbejdsmiljø

I jobbet forventer vi, at du:
 • er velformuleret i både skrift og tale og kan arbejde i dokumentationssystemet Nexus, hvor der er daglig skriftlig dokumentation og kommunikation i form af udarbejdelse af indsatsplaner, mål, målopfølgning, daglige notater og observationer samt udarbejdelse af rapporter
 • kan varetage opgaven og funktionen som superbruger på dokumentationssystemet Nexus
 • er uddannet pædagog og gerne har pædagogisk erfaring inden for området socialpsykiatri og målgruppen psykisk sårbare eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt målgruppen borgere med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse
 • er dygtig til at sikre en høj borgerinddragelse omkring borgers egne mål og handlinger, der understøtter borgers plan og mål
 • har digitale kompetencer og færdigheder, som gør at det falder dig naturlig at indtænke digitale løsninger som en del af opgaveløsningen
 • er fagligt nysgerrig, og har lyst til at beskæftige dig med faglige metoder i opgaveløsningen
 • er interesseret i at efteruddanne dig
 • kan tage ansvar, samarbejde og strukturere hverdagen samt hverdagens opgaver
 • har en god forandringsevne, og er fleksibel
 • kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger, og kan trives i et medstyrende team
 • kan sætte personlige grænser, og har en god situationsfornemmelse
 • yder omsorg, samt har en etisk og empatisk tilgang til borgerne
 • har et godt humør, er rolig og nærværende i dine relationer med andre
 • har kørekort

Ansættelse

Der er tale om et fuldtidsjob med start den 1. april 2019. Løn- og ansættelse vil være i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Arbejdstiden i Center for Job og Uddannelse er mandag - fredag i tidsrummet kl. 8.00-16.00.

Yderligere oplysninger

Ønskes nærmere oplysninger kan disse indhentes ved henvendelse til:

Afdelingsleder Pernille Schøning Burich tlf. 23 35 92 57 - mail: psbu@aabenraa.dk

Centerleder Betina Christensen tlf. 40 41 81 39 - mail: bto@aabenraa.dk

Se også mere på vores hjemmeside: www.cju-aabenraa.dk

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 20.februar 2019. Send din ansøgning, CV og relevante bilag som Word eller PDF via linket.

Vi forventer at afholde samtaler den 28. februar 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs