Neurofysiologiassistent eller bioanalytiker til vikariat

Arbejdssted
Odense, Denmark
Oprettet
5. februar 2019
Udløber
16. februar 2019
Ref
221449
Klinisk Neurofysiologisk Afsnit, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital søger en neurofysiologiassistent eller bioanalytiker pr. 1. april 2019 eller efter aftale.

Vi tilbyder: Et barselvikariat, 37 timers stilling i perioden fra 1.4.2019 til 31.07.2020.

Hvem er vi?:

Vi er et klinisk neurofysiologisk team (KNF) i Neurologisk Afdeling N på Odense Universitetshospital.

Hos os foretages undersøgelser af ambulante, indlagte og akutte patienter for sygdomme i hjernen, i de perifere nerver og i muskler. Det drejer sig om både medfødte og erhvervede sygdomme, og vores patienter er både voksne og børn. Ofte er der tale om patienter med mistanke om epilepsi, søvnforstyrrelser, skader af perifere nerver eller neuro-muskulære sygdomme.

De hyppigste undersøgelser er EEG (elektroencefalografi), LTM (langtidsmonitorering), PSG (polysomnografi), MSLT (multipel søvnlatens test), EP (evoked potentials), EMG (elektromyografi), ENG (nerveledningsbestemmelse) og DUPLEX (ultralydsskanning af hjernens og halsens store blodkar).

Afdeling N er en forskningsaktiv afdeling med 3 ansatte professorer og KNF modtager forskningspatienter til undersøgelser.

KNF er godkendt som klinisk uddannelsessted for bioanalytikerstuderende, så vi har bioanalytiker-studerende i uddannelsesforløb.

Vi arbejder ud fra OUHs kodeks:
 • Patienten først
 • Højeste faglighed og kvalitet
 • Ansvar og helhed


Samt Region Syddanmarks bærende værdier:
 • Ordentlighed i det vi gør og siger
 • Vækst i faglighed
 • Rum til fornyelse og begejstring


Vi tilbyder:
 • Et team bestående af neurofysiologiassistenter, bioanalytikere, sekretærer, ingeniører, overlæger, fagområdelæger, uddannelseslæger og bioanalytikerstuderende - i et tæt tværfagligt samarbejde.
 • Patienten kommer først og vi samarbejder om patienten og det gode patientforløb.
 • Oplæring af dygtige kollegaer i relevante undersøgelser, primær EEG og nerveledningsundersøgelser.
 • Mulighed for faglig udvikling.
 • Et højt informationsniveau.
 • Daglige tavlemøder, hvor vi sikrer at dagens program hænger sammen for alle.
 • Månedlige teammøder, hvor alle kan bidrage til dagsorden.
 • Undervisning to gange om ugen.
 • Mulighed for Temaundervisning sammen med Afdeling Ns øvrige personale.
 • Fokus på anerkendende feedback og social kapital.
 • Vi har aftenvagter, helligdagsvagter og søndagsvagter og vil på sigt dække weekendvagter.


Hvor er vi nu?:

Vi arbejder hele tiden på teamudvikling og kompetenceudvikling hos alle.

Vores medarbejdere er gode til at tage ansvar for de forskellige opgaver.

Vi kommunikerer klart og skaber tydelige rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer.

Vi har et godt teamwork og vi arbejder aktivt med videndeling, oplæring og respekten for hinandens forskelligheder.

Den kollegiale hjælpsomhed er stor og vi har fokus på godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Hvor er vi på vej hen?:
 • Vi arbejder kontinuerligt på at forebygge sygefravær.
 • Vi optimerer arbejdsgange uden at kvaliteten mindskes.
 • Vi vil møde hinanden tillidsfuldt, lyttende og involverende.
 • Læringskulturen udvikles kontinuerligt.
 • Trivsel og samarbejde vil altid være på dagsordenen.
 • Omstillingsparathed vil være en af vores spidskompetencer.
 • Vi forbereder os til Nyt OUH.


Vi ønsker en ny kollega, der:
 • Har kendskab til neurofysiologi.
 • Er glad for patientkontakt.
 • Kan lide at have travlt.
 • Har lysten til at lære nyt.
 • Holder af tværfagligt samarbejde.
 • Har viljen til at løfte i flok.
 • Bidrager aktivt til godt arbejdsmiljø.
 • Udviser engagement, ansvarlighed og selvledelse.
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider og udviser omstillingsparathed.
 • Er i besiddelse af tålmodighed.
 • Trives med at arbejde både selvstændigt og i team.


Her kan du læse mere om KNF:

http://www.ouh.dk/default.asp?id=123047

Du er meget velkommen til at komme på uforpligtende besøg i afsnittet efter nærmere aftale.

Yderligere information fås ved:

Jasmina Cokic, Konstitueret afdelingsleder i Klinisk Neurofysiologisk afdeling KNF

Tlf. +45 30 57 11 98, Jasmina.Cokic@rsyd.dk - www.ouh.dk

Ansøgningsfrist fredag den 15.02.2019.

Ansættelsessamtaler finder sted d. 20.02.2019 fra kl. 12.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ved ansættelse bedes straffeattest fremvist.

Lignende jobs

Lignende jobs