Daglig leder- Hjemmesygeplejen Sydals.

Arbejdssted
Sønderborg
Oprettet
13. januar 2019
Udløber
5. februar 2019
Type
Fuldtid
Lederjob, hvor DU kan gøre en forskel!


Vores daglig leder har fået nye udfordringer i kommunen, derfor søger hjemmesygeplejen Sydals en ny daglig leder 37 timer pr. uge 1. april 2019.
Vi søger dig, der kan praktisere tydelig ledelse, er målbevidst, empatisk, involverende, viljestærk og har særdeles gode samarbejdsevner. Er det dig? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Som daglig leder bliver du ansvarlig for, at der leveres sygepleje af høj faglig kvalitet til borgere i borgerklinikker og eget hjem. Du får 2 ligeværdige ledelsesopgaver, nemlig faglig ledelse og personaleledelse. Du indgår i, og får medindflydelse på - fremtidens hjemmesygepleje i Sønderborg Kommune.
Hjemmesygeplejen har fokus på kerneopgaven og kompetenceudvikling, sådan at vi kan imødekomme de sygeplejefaglige behov i det nære sammenhængende sundhedsvæsen.
Hjemmesygeplejen består af ca. 150 medarbejdere som ledes af distriktslederen.
Vi er opdelt i 4 hjemmesygeplejegrupper og et akutteam.
Hver hjemmesygeplejegruppe består af ca. 30 sygeplejersker, en receptionist og daglig leder. Sydals gruppen har til huse på Tandsbjerg 10 B i Sønderborg.


Som daglig leder indgår du i et ledelsesteam med distriktslederen og de øvrige daglige ledere.
Du vil få et tæt samarbejde med de daglige ledere i hjemmeplejen og med privat leverandørerne omkring løsningen af kerneopgaven.
Du vil indgå i Trio-gruppen bestående af AMR, TR og dig.Vi søger en dynamisk daglig leder der:


 • Er uddannet sygeplejerske, gerne med ledelseserfaring og diplomlederuddannelse.

 • Har bred klinisk erfaring, gerne både fra kommune og sygehus.

 • Udviser personaleledelse baseret på dialog, engagement, samarbejde, anerkendelse, medinddragelse og medindflydelse.


 • Er et empatisk menneske, engageret og udviklingsorienteret.

 • Er handlekraftig, god til planlægning og koordinering samt har et godt overblik.

 • Viser vejen gennem tydelige mål og handlinger.

 • Er præcis i sin kommunikation og kan håndtere konfliktsituationer afbalanceret og konstruktivt.

 • Sikrer implementering af organisationens mål.

 • Forstår at skabe forudsætninger for et sundt arbejdsmiljø.

 • Bidrager med sin faglighed til fortsat udvikling i hjemmesygeplejen.

 • Er nærværende, synlig og til stede i arbejdsdagen.Læs mere om Sønderborg Kommunes ledelsesgrundlag.http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/byraadet/ledelsesgrundlag/Vi tilbyder:


 • En lederstilling med høj grad af indflydelse - både på løsning af kerneopgaven og på egen arbejdssituation.

 • En organisation, der har som mål at lægge beslutningskompetencen så langt ud, som den kan bære.

 • En kommune, hvor vi anser professionelle relationer som afgørende for, om borgerne oplever god kvalitet i den service, vi yder.

 • Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, herunder deltagelse i on boarding for nye ledere.Et stærkt lederteam, der:
 • Er engagerede i faglig udvikling og kvalitet.
 • Vægter teamwork i ledergruppen.
 • Har fokus på ledelse af kerneopgaven.

 • Har fokus på trivsel og sundt arbejdsmiljø.
En medarbejder gruppe der:

 • Består af sygeplejersker med høj faglighed.
 • Har fokus på løsning af kerneopgaven.

 • Vægter åbenhed, ærlighed og samarbejde.

 • Bidrager med engagement og positiv tilgang.

 • Er engagerede i faglig udvikling.


Ansættelsesforhold:


Stillingen som daglig leder ønskes besat 1. april 2019 eller snarest derefter.

Løn i henhold til aftale mellem Dansk Sygeplejeråd og Sønderborg Kommune.
Du kan få yderligere oplysninger, ved henvendelse til distriktsleder Laila Jepsen på tlf.: 88 72 65 09 eller mail: lljp@sonderborg.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 6. februar 2019
Ansættelsessamtaler finder sted den 18. februar 2019


Lignende jobs

Lignende jobs