Sygeplejerske til Medicinsk Afsnit 1, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Vi søger sygeplejerske til vikariat fra 1.4.19 - 30.9.19 med gode muligheder for forlængelse.

Du er lige den sygeplejerske vi gerne vil have med i holdet, når du ligesom os kan lide der sker noget og kan holde fokus på de gode patientforløb i et tværfagligt samarbejdende miljø

Om stillingen
Du bliver ved ansættelse i vores afsnit en del af en gruppe af sygeplejersker, der sammen har det mål at udvikle sig fagligt ved at have en kultur med humoristisk tilgang og vilje til faglig forbedring. Vi er meget stolte af vores afsnit og center, der bidrager med udvikling på vores hospitalsenhed og har flere udviklingsprojekter i gang. Vi har derfor stor fokus på læring i praksis og har bl.a. ambitioner om at være en af de bedste arbejdspladser, ligesom vi er kåret til Danmarks bedste mindre hospital. Med andre ord: vi vægter læring og faglig udvikling højt for at skabe gode patientforløb som en del af vores kultur.

Vi modtager akutte og planlagte patienter i et særligt ambulant forløb og har for de patienter der kræver indlæggelse plads til 19 senge. Der er specialer knyttet til afsnittet nemlig lunge-, nyre- og hjertespecialet. Der er tilhørende klinikker i begge specialer og vi kan derfor designe patientforløbene med udgangspunkt i hvad der tjener den enkelte patient og pårørende bedst. Vi har et rigtig godt samarbejde med primær sektor.

Hos os trives du hvis du har faglige ambitioner og har mod på udfordringer i de enkelte patientforløb. Du skal kunne acceptere en arbejdsdag der ikke altid bliver som du havde forventet det ved dagens start. Der er mange udfordringer der kræver fleksibilitet og engagement. Dette klarer vi samme gennem vores vilje og evne til et godt samarbejde med

HJERNE, HJERTE og VILJELyder dette som noget for dig, så send din ansøgning - og du er velkommen til at komme og se vores afsnit. Kontakt afdelingssygeplejersker Marianne Æ. Pedersen 78 41 73 05 manpee@rm.dk eller Britt Linnebjerg 78 41 71 05 briels@rm.dk

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, afdeling/center.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 5. februar 2019.

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 7. februar 2019 mellem kl. 12-14.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

05-02-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland