Serviceassistent/servicemedarbejder til Kognitiv Klinik, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

En stilling som serviceassistent/servicemedarbejder ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med mulighed for deltidsstilling.

Om stillingen

  • Du har faglige ambitioner og lyst til at bidrage til at udvikle serviceassistent faget
  • Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
  • Du er imødekommende og løsningsorienteret i din dialog med andre
  • Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til opgaverne
Kan du nikke genkendende til disse 5 udsagn, så er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Som serviceassistent i serviceassistent team 3, vil du være en del af afsnittets faste serviceassistentgruppe der varetager følgende opgaver:
  • Rengøring af afsnittets stuer og tilstødende lokaler.
  • Færdigtilberedning (opvarme) og anretning af mad (maden får vi fra Viborg centralkøkken).
  • Serviceopgaver; bestilling af depotvarer (gøres elektronisk på PC), serveringsopgaver til interne møder og ved møder med eksterne gæster.
Vi ser gerne at du har serviceassistent uddannelsen. Har du ikke serviceassistentuddannelse, er det er en forudsætning at du inden for en rimelig fremtid er indstillet på at påbegynde uddannelsen.

Arbejdet er tilrettelagt med dag og aftenvagter samt weekendvagter.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som serviceassistent her.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som servicemedarbejder her.

Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 110 behandlingspladser og behandler årligt ca. 900 patienter. Der er ca. 600 ansatte, heraf ca. 25 serviceassistenter

Kognitiv Klinik har overvejende patienter med kognitive forstyrrelser, f.eks. besvær med hukommelse, koncentration og forestillingsevne. Klinikken råder over i alt 36 behandlingspladser.

Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Ledende ergoterapeut Jacob Ahlgreen Gram på tlf. 7841 9289

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest fredag d. 31. januar 2019.

Ansættelsessamtaler vil blive afviklet tirsdag d. 12. februar.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

31-01-2019
 

Kategori

Detail og Service, Service og rengøring
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland