Sygeplejerske til Nyfødt, Intensivt afsnit, Børn Unge 3

Nyfødt, Intensivt afsnit søger sygeplejersker til fire faste stillinger og tre sommerferievikariater af et halvt års varighed. Stillingerne er med start 1. marts 2019 eller efter aftale. Der er mulighed for fuldtid eller deltid.

Nyfødt, Intensiv er et akut, medicinsk og intensivt afsnit, der primært varetager pleje og behandling af det (meget) for tidlig fødte barn og det syge nyfødte barn. Vi stræber efter at yde den bedste behandling og pleje med barnet i centrum, under hensyntagen til den enkelte families behov, ressourcer og normer. Vi inddrager forældrene mest muligt i plejen og behandlingen af deres barn. Vi vægter høj faglighed, sparring med kollegaer samt det tværfaglige samarbejde og er i patientforløbene meget afhængige af hinandens kompetencer. Indlæggelsesperioden for det enkelte barn veksler mellem korte kontakter på under et døgn, til længerevarende forløb op til måneder.

Patientkategorien er blandt andet

 • kritisk syge og intensive børn op til tre måneder
 • børn med respiratoriske problemstillinger
 • børn født for tidligt
 • børn med abstinenser
 • ammeetablering
 • udslusning til hjemmet
Alle børn kommer i afsnittet akut og det betyder at patientflowet er meget svingende. Derfor kræver derfor at du er omstillingsparat og fleksibel.

Nyfødt, Intensiv kan tilbyde
 • varierende kompleksitet i sygeplejen
 • bred kompetenceudvikling gennem store dele af dit ansættelsesforløb
 • engagerede, kompetente og positive kollegaer
 • et afsnit hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø
 • et veltilrettelagt oplæringsforløb, hvor du går med en til to vejledere den første måned og derefter i de følgende to måneder følger din vejlederes vagtplan, så I er på vagt sammen og nemmere kan sparre

Efterfølgende vil du kunne ønske din vagtplan frit.
 • arbejde 12-timers vagter hver 3. weekend eller 8-timers hver 2. weekend og med ca. 14 vagter på 6 uger - Aften og/eller nattevagter
 • mulighed for selv at være en aktiv del af din arbejdsplanlægning via "Min tid" - der kræves dog stor fleksibilitet, grundet mange vagter og stort patientflow

Vi søger en sygeplejerske, der
 • har stor lyst til at arbejde med barnet og familien i centrum
 • gerne har neonatal, pædiatrisk eller akut/intensiv erfaring fra tidligere
 • finder det inspirerende at arbejde med meget komplicerede og akutte problemstillinger og patientforløb
 • har motivation for at arbejde med udvikling af sygeplejen, samt til at arbejde tværfagligt
 • har en positiv og fleksibel indstilling
 • har et stabilt fremmøde

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du spørgsmål i forhold til stillingerne er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Majken Grund eller koordinatoren på 3071 5120.

Ansøgningsfristen er 24. januar 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

24-01-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland