Pædagog til team for Småbørnspsykiatri ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby

BUA, psykiatrisk klinik for småbørn søger pædagog til psykiatrisk dagtilbud i et barselsvikariat fra 1. marts 2019 til 1. marts 2020, 37 timer ugentligt.

Psykiatrisk dagtilbud er en del af psykiatrisk klinik for småbørn og varetager børnepsykiatrisk udredning og behandling.

Stillingen er knyttet til det psykiatriske dagtilbud for småbørn, med målgruppen børn 3-6 år inkl.

Målgruppen er børn henvist på mistanke om autismespektrumforstyrrelser, børn med opmærksomhedsvanskeligheder, specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, samt relations forstyrrelser. Børnene er kendetegnet ved betydelig kompleksitet og komorbide tilstande.

Vi arbejder tværfagligt (pædagoger, sygeplejersker, læger og psykologer) ud fra en helhedsforståelse og i tæt samarbejde med barnets familie.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde og tæt samarbejde med engagerede og fagligt velkvalificerede kolleger.

Der vil være oplæring i specialet samt supervision.

Vi forventer du har:

  • børnepsykiatrisk eller lignende erfaring gerne erfaring med børn med autisme
  • lyst til / erfaring med forældre /barn intervention
  • erfaring med forældresamarbejde
  • erfaring med tværfagligt samarbejde
  • fagligt engagement og kan arbejde målrettet og struktureret
  • evne til at observere og formidle, både skriftligt og mundtligt
  • har gode samarbejdsevner og tager ansvar for egen trivsel og udvikling
  • evne til refleksion og modtage supervision

Løn i henhold til gældende overenskomst og Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Anne Dalsbirk, tlf. 2169 4779.
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 21-01 2019
Samtaler 28.01 2019
Bemærk indkaldelse til samtale vil ske med kort varsel.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr.(2018) Centeret har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018) og 522 årsværk fordelt på 555 medarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

21-01-2019
 

Kategori

Undervisning, Pædagogisk- og socialt arbejde
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland