Vi søger operations- og opvågningssygeplejersker til Danmarks bedste mindre hospitalOperations- og opvågningsafsnittene, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, søger operations- og opvågningssygeplejersker til faste stillinger. Der er tale om stillinger på 37 timer/uge og de ønskes besat pr. 1. april 2019 eller efter aftale.
Der er tale om stillinger til besættelse på enten operationsafsnittet eller på opvågningsafsnittet.
Vi søger sygeplejersker, som er vant til et højt og varieret arbejdsflow og som kan agere i en til tider meget omskiftelig hverdag - og finde udfordringer heri. Du skal have kendskab til store omfattende operationer og til små hurtige indgreb på dagkirurgisk niveau.

Vi er blandt Danmarks mest produktive hospitaler. Vi leverer høj faglig kvalitet og scorer højt i patienttilfredshedsundersøgelser. Derudover er vi kåret som Danmarks bedste mindre Hospital gentagne gange. Det vil vi fortsat gerne kunne leve op til.

Vi har en stor operationsgang og opvågningsafsnit med specialefunktion indenfor hofte- og knæ, ryg og skulderoperationer.
På operationsgangen arbejder vi i tværfaglige teams og på opvågningen udøves sygeplejen i mindre teams. Vi har en værdsættende tilgang til hinanden og vores arbejde og en forventning om, at vi hver især anvender og udvikler egne kompetencer. Vi er kendt for vores gode arbejdsmiljø og kollegiale sammenhold.

Du får mulighed for at blive en del af et kreativt miljø, hvor udvikling er en naturlig del af arbejdet. Aktuelt er vi i en spændende proces med et kommende byggeri af ny operationsgang, hvor vi samler alle aktiviteter fra OP, opvågning og dagkirurgi.

Vi kan tilbyde indflydelse på arbejdstidsplanlægningen. Både operationsafsnit og opvågningen fungerer som et 5 døgns afsnit og dermed ingen vagter i weekender og helligdage.

Vi kan tilbyde en afdeling, hvor der:

 • lægges vægt på et godt arbejdsmiljø
 • er store faglige udviklingsmuligheder samt et konstant fokus på at levere god kvalitet
 • arbejdes i teams på OP-stuerne med et udstrakt tværfagligt samarbejde
 • er en god omgangstone og et godt forhold mellem kollegerne
 • holdes delvis nedlukket i ferieperioderne
Vi forventer, at du:
 • gør dig umage for at tage udgangspunkt i patientens behov
 • vil være en aktiv medspiller i skabelsen af det gode arbejdsmiljø
 • er faglig dygtig og arbejder selvstændigt med din egen læring og udvikling
 • har en anerkendende tilgang til dialog og samarbejde
 • kan se muligheder i en dynamisk og meget foranderlig hverdag
 • har en positiv tilgang og et stabilt fremmøde
Hvis du tiltales af: høj faglighed, tværfagligt teamsamarbejde, arbejdsglæde og en hverdag, hvor vi vægter det gode arbejdsmiljø, så håber vi, at du har lyst til at blive vores nye kollega.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som operationssygeplejerske her.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som sygeplejerske her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at rette henvendelse til:
Afdelingssygeplejerske, operationsafsnittet Kristine Didriksen tlf.:7841 6789
eller afdelingssygeplejerske, opvågningen Lotte Niebur tlf.:7841 6888
- for nærmere information og eventuelt besøg i afdelingen.

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest søndag den 3. februar 2019.
OBS:
Der skal være tydelig markering i din ansøgning, hvilken stilling du ansøger.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 19. februar 2019.
Hvis du bliver udvalgt til samtale, vil du ca. 4 - 5 dage inden samtalen, modtage besked.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

03-02-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Sygeplejerske og jordemoder
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland