Afdelingslæge til Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge med vagtfunktion ledig til besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale.

Afdelingslægen skal være speciallæge i neurokirurgi og have en bred faglig neurokirurgisk uddannelse således, at denne selvstændigt kan varetage patientbehandlingen i afdelingen, herunder almene neurokirurgiske indgreb.

Der arbejdes indenfor både det neurokirurgiske kranie og spinale område og der henvises til gældende specialevejledning. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan se her.

Afdelingslægen ønskes tilknyttet det tværfaglige team indenfor neuroonkologi hos voksne og børn hvor den øvrige ambulante og operative funktion foretages. Blandt særlige ansvarsområder vil være børneneuro-onkologi, samt behandling af primære hjernetumorer, herunder lavgradstumorer, højgradstumorer og metastatiske tumorer. Ansøger skal deltage ugentligt i multidisciplinære neuro-onkologiske teamkonferencer, samt varetage ambulatorieaktivitet for børn og voksne med neuroonkologiske sygdomme.

Hjerne- og Rygkirurgi er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de seneste år opbygget teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, funktionel neurokirurgi, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.

Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi på vores hjemmeside.

Vagtforhold
Vagten er en dagfunktion efterfulgt af tilkaldevagt, også i weekenden. I vagtlaget indgår 14 afdelingslæger og overlæger. I tilstedeværelsesvagt indgår reservelæger og 1. reservelæger.

Kvalifikationer og kompetencer
Det forventes, at ansøgeren kan indgå i afdelingens nuværende arbejdsgange, herunder fungere i det tværfaglige samarbejde med særlige ansvarsområder, samt i det eksterne samarbejde med andre sygehusafdelinger, videnskabelige institutter, sociale myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere for Neurokirurgisk Afdeling.

Det forventes at ansøger selvstændigt kan varetage kirurgisk behandling af neuroonkologiske sygdomme herunder kendskab til præoperative og intraoperative teknikker til at afdække hjernens funktion. Det forventes, at ansøgeren har videnskabelige kvalifikationer inden for det neuro-onkologiske område, herunder erfaring med både kliniske og præ-klinisk forskning.

Der vil blive lagt vægt på en ansøger

  • der vil arbejde ud fra RM og AUH`s strategier og værdigrundlag, og målrettet vil samarbejde med relevante partnere med opfyldelse af fastsatte mål
  • der har erfaring med organisering og koordinering af en travl neurokirurgisk afdeling
  • der kan indgå i et tværfagligt samarbejde - herunder med samarbejdende afdelinger
  • der kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • der er åben og loyal
Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder (Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker, professionel). Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Skema til faglig bedømmelse kan hentes her.

Ansøgning skal fremsendes elektronisk via nedenstående link, vedlagt CV, dokumentation for uddannelse, skema til faglig bedømmelse og andre relevante bilag.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 5.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

18-01-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Læge
 

Jopbtype

Fastansættelse, Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland