Vikar for reservelæge søges til Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Har du lyst til at prøve kræfter med en dynamisk og spændende afdeling, hvor du vil lære hæmatologi og se både infektionsmedicin og intern medicin generelt, så er det måske lige dig vi søger.

Vi søger en læge til et vikariat af tre måneders varighed på Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter.

Hvem er vi
Blodsygdomme har både højtspecialiseret hæmatologisk behandling og basal hæmatologi. Vi varetager udredning, diagnostik og behandling af blandt andet patienter med lymfeknudekræft, myelomatose, akutte og kroniske leukæmier, samt allogen knoglemarvstransplantation. Afdelingen har i alt 43 senge fordelt på to afsnit, et stort ambulatorium, eget laboratorium og en Diagnostisk enhed. Vi er 14 yngre læger og 23 speciallæger. Afdelingen har en aktiv forskningsenhed og et godt forskningsmiljø.

Vi kan tilbyde dig

 • ansættelse i et 3-måneders vikariat
 • en grundig introduktion til dine arbejdsopgaver
 • mulighed for at blive god til journaloptagelse og objektiv undersøgelse samt vurdering af blodprøve- og undersøgelsessvar
 • deltagelse i den diagnostiske proces ved et bredt udsnit af hæmatologien
 • grundig oplæring i at lave lumbalpunkturer, både diagnostisk og med installation af intratekal kemoterapi
 • et godt indblik i hæmatologi, men også i intern medicinske problemstillinger, herunder mange infektioner
 • et godt læringsmiljø med fast undervisning mindst to gange ugentlig, samt et godt arbejdsmiljø
 • daglig konference til afklaring af eventuelle problemstillinger med deltagelse af uddannelseslæger og speciallæger
 • engagerede speciallæger og yngre læger i hoveduddannelse, der giver god faglig supervision
Vi forventer af dig
 • at du er aktiv og engageret i både faget og patienterne, samt i det tværfaglige samarbejde
 • at du bidrager positivt til et fortsat godt arbejds- og uddannelsesmiljø
 • at du har interesse, nysgerrighed og lyst til at lære mere om det hæmatologiske speciale

Dine arbejdsopgaver
Du vil primært have funktion i vores Diagnostiske Enhed - Klinik 2 - hvor du kommer til at lave forundersøgelser på nyhenviste patienter med mulig hæmatologisk sygdom. Du vil desuden skulle udføre lumbalpunkturer i enten diagnostisk eller behandlingsmæssigt øjemed.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved kontakt til ledende overlæge Niels Frost Andersen på nielande@rm.dk eller læs mere på vores hjemmeside.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

I Region Midtjylland får du et job og en karriere med lidt mere mening. For det handler om mennesker, uanset om du arbejder inden for psykiatrien, det sociale område eller regional udvikling – eller er med til at skabe de rette administrative rammer.

Ansøgningsfrist:

18-01-2019
 

Kategori

Sundhed og pleje, Læge
 

Jopbtype

Fuldtid
 

Arbejdssted

Midtjylland