Socialrådgiver i Forsvaret

Virksomhed
Arbejdssted
Region Sjælland
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
25. januar 2019

Socialrådgiver i Forsvaret
Forsvarets Veterancenter har brug for dig og dine stærke rådgiverkompetencer indenfor bl.a. arbejdsskader, sygedagpenge og børne- og familiearbejde i indsatsen for vores veteraner og deres pårørende.

Dit primære tjenestested vil være Veterancentret på Garderkasernen i Høvelte, men du vil også have opgaver på Almegårds Kaserne i Rønne. Om osI Veterancentret varetager vi en tværfaglig, systematisk indsats, der er rettet mod soldater, veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse i internationale operationer. Veterancentret har det samlede overblik på veteranområdet og arbejder løbende for, at indsatserne på veteranområdet kvalificeres og udvikles.

I Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen er det rådgivernes opgave at vejlede soldater, veteraner og pårørende om blandt andet sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske forhold efter udsendelse og hjælpe veteraner med psykiske og fysiske skader i arbejde. Vi har hovedkontor i Ringsted, men de fleste af vores rådgivere sidder på lokale veterancentre rundt om i landet. Om stillingenSom socialrådgiver i Forsvaret vil din rådgivning fortrinsvis rette sig mod soldater og veteraner med sociale og/eller psykiske problemer relateret til udsendelse i internationale missioner. Der vil også være rådgivning af pårørende og af vores mange samarbejdspartnere, såvel på det professionelle som på det frivillige område, i socialfaglige forhold.

Du bliver en del af et stærkt team bestående af psykologer, beskæftigelsesrådgivere og opsøgende rådgivere. Du får et tæt tværfagligt samarbejde i sager omkring tilskadekomst i international tjeneste. Desuden bliver du sparringspartner for cheferne i sociale spørgsmål.

I arbejdet som socialrådgiver vil du veksle mellem mange forskellige arbejdsopgaver og arbejdsformer. Du vil møde mange slags mennesker, som du skal rådgive med et løsningsorienteret perspektiv og inddragelse af netværkets ressourcer.

Du udarbejder korte og præcise udtalelser og trives med at træde op på ølkassen ved de mange oplæg og orienteringer, som vi holder om socialfaglige forhold for vores soldater før og efter udsendelse.

Selv om du har mange gode kolleger og nem adgang til sparring med den faglige konsulent og nærmeste leder, så kræver jobbet også stor selvstændighed og lyst til at repræsentere Veterancentret overfor resten af Forsvaret og vores samarbejdspartnere.

Til arbejdsopgaverne hører desuden vagter på Veterancentrets Døgntelefon, der håndterer akut opståede problemer hos veteraner og pårørende. Udenfor Veterancentrets normale åbningstid varetages denne opgave fra eget hjem mod aflønning i afspadsering. Der kan, i et vist omfang, påregnes weekend- og aftenarbejde i forbindelse med afholdelse af oplæg og orienteringer, betjening af døgntelefon samt arbejde med pårørende og familier. Der må tillige forventes rejsedage i forbindelse med seminarer, kurser, m.v.

Dit tjenestested vil som nævnt være på Garderkasernen i Høvelte nær Birkerød, men du kommer også til løse socialrådgiveropgaver på Almegårds Kaserne på Bornholm. Derfor kan du forvente tilbagevendende, kortere tjenesterejser til Bornholm, typisk af to dages varighed. Om digDu er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har en bred erfaring indenfor det sociale område. Det er en fordel, hvis du også har erfaring med arbejdsskader, sygedagpenge, psykiatri samt børne- og familiearbejde.

Som person er du udadvendt, skaber let kontakt og møder andre mennesker i øjenhøjde.

Du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst, men lægger også vægt på samarbejde og godt kollegaskab.

Du har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring eller interesse for undervisning og formidling.

Da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler, er det et krav, at du har kørekort til personbil. AnsættelsesvilkårAnsættelse sker i henhold til den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-Fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for socialrådgivere i staten.

Basislønnen består af en grundløn på 26.961,73 kr. pr. måned og en intervaldel, som er til forhandling. Du modtager et ikke-pensionsgivende centralt forhandlet rådighedstillæg på 2.311,19 kr. pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af et yderligere tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 18 %.

Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig inkl. frokostpause.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af socialrådgiversektionen Jonna Nielsen på 7216 3298 eller tillidsrepræsentant Lene Birk på 7281 9839.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Ansøgningsfristen er 25. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5.

Vi beder dig sende din ansøgning via linket. Vær opmærksom på at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, er du velkommen til at tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs