Forsyningsbefalingsmand for Løjtnantsuddannelsen ved 2. Brigade

Virksomhed
Arbejdssted
Region Sjælland
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
5. februar 2019

Forsyningsbefalingsmand for Løjtnantsuddannelsen ved 2. Brigade
Kunne du tænke dig at være en central medspiller i uddannelsen af hærens nye sekondløjtnanter? Kan du vise selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den logistiske opgave ved en underafdeling i højt tempo? Så er stillingen som forsyningsbefalingsmand ved Løjtnantsuddannelsen noget for dig! Om osLøjtnantsuddannelsen (LTUDD) er en ny selvstændig underafdeling under 2. Brigade.

LTUDD udgøres af 21 mand, fordelt i ledelsen, en forsyningssektion og et antal kadrer, alt efter den aktuelle opgave.

Vores primære opgave er at uddanne officerer til delingsførerrollen i geleddet og til indtrædelse som kadet på Hærens Officersskole.

Supplerende opgaver omfatter uddannelser såsom tolkeuddannelse, reserveofficerskurser, skydelederuddannelse m.m. Om stillingenSom forsyningsbefalingsmand er du fører af forsyningssektionen, bestående af to forsyningshjælpere, hvoraf den ene ligeledes er mekaniker.

Din opgave er at lede koordinere og fordele sektionens opgaver, som omfatter forsyningstjeneste i alle klasser samt vedligeholdelsestjeneste (1. echelonsopgaver).

Dele af vedligeholdelsestjenesten koordineres gennemført ved andre enheder.

Som forsyningsbefalingsmand er du chefens og næstkommanderendes nærmeste rådgiver i forhold til den logistiske understøttelse af uddannelsen.

Overfor chefen er du ansvarlig for normeret materiel og for al virksomhed, der omfatter LTUDD lager indenfor alle logistiske områder, herunder også krypteret materiel. Ligeledes er du ansvarlig for mønstring af samme.

Som forsyningsbefalingsmand deltager du derfor i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesvirksomhed, for både at kunne rådgive om muligheder og begrænsninger samt drage egne konklusioner til krav og løsning af den logistiske opgave.

Som forsyningsbefalingsmand er du ydermere ansvarlig for uddannelsen (og dannelsen) af eleverne i forhold til officerens logistiske ansvar som delingsfører både under og efter uddannelsen. Om digDu er oversergent, alternativt sergent, egnet til indtrædelse på VUT-I for mellemledere.

Du har tidligere fungeret som næstkommanderende i en deling

Det er en fordel, hvis du har tidligere erfaring som forsyningsbefalingsmand og/eller sektionsfører ved en 1. echelon eller lignende.

Ydermere er det en fordel, hvis du har erfaring med SAP som logistisk styringsværktøj.

Du har kørekort til minimum kategori C og en fordel, hvis du også har kørekort til kategori E, såvel som ADR-bevis.

Som person har du forståelse for logistisk præcision.

Du sætter en ære i at løse både tastningen og den praktiske del af opgaven rettidig og kvalitativt.

Du er positiv og udadvendt, da du vil have direkte kontakt med alle Løjtnantsuddannelsens ansatte og mange af dens elever.

Du er ansvarsbevidst og selvstændig, idet Løjtnantsuddannelsen er direkte underlagt 2. Brigade.

Derudover kan du håndtere mange samtidige opgaver, da din sektion vil være logistisk indgangsvinkel for alle lærere og elever.

Til denne stilling lægger vi særlig vægt på FOKUS-kompetencerne samarbejde, planlægning og initiativ. AnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af løjtnantsuddannelsen, major Kristian Jørgensen, tlf. +4524448419.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 15. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8 eller 9.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer.

Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs