Sagsbehandler til Hærkommandoens Logistiksektion i Karup

Virksomhed
Arbejdssted
Midtjylland
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
24. januar 2019

Sagsbehandler til Hærkommandoens Logistiksektion i Karup
Ønsker du et job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavekompleks i relation til planlægning og styring af logistikken i forbindelse med Hærens styrkeproduktion? Så er du måske den kaptajn som Logistiksektionen i Hærkommandoens stab søger. Om osDu skal indgå i Logistiksektionen ved Hærkommandoens stab. Logistiksektionen varetager bl.a. den logistiske understøttelse af Hærens aktiviteter, herunder styring, disponering, forvaltning og controlling af Hærens materiel til styrkeproduktion og styrkeindsættelse.

Vi arbejder generelt med alle aspekter inden for forsynings-, vedligeholdelses, sanitets- og transporttjeneste samt værtsnationsstøtte inden for de logistiske funktionsområder, herunder balancering af normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel i et snævert samarbejde med Hærens myndigheder og øvrige stabe under Forsvarskommandoen.
Du vil indgå i en sektion, hvor der generelt er mange samtidige opgaver med korte svarfrister. Der må således forventes et vist arbejdspres, hvor din evne til hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder er væsentlig.

Vi er en sektion med motiverede medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau og med en ganske bred opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt indenfor mange fagområder. Kvalitet samt rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Til gengæld hersker der en høj grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang. Du vil indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen 'alt er muligt'.

Dit virke gennemføres i tæt dialog med øvrige sektioner i Hærkommandoen og øvrige værnskommandoer samt ikke mindst Hærens myndigheder og enheder. Om stillingenDen primære opgave er den logistiske understøttelse af Hærens styrkeproduktion. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af logistiske bidrag til opstillings- & uddannelsesbefalinger, planlægning i relation til nationale/internationale øvelsesaktiviteter.

Som sagsbehandler bidrager du generelt til den logistiske planlægning af styrkeproduktionen, hvor den primære interne samarbejdspartner er Hærkommandoens G7.

I forbindelse med danske enheders deltagelse i uddannelses- & øvelsesvirksomhed koordinerer og udarbejder du den samlede logistiske og Host Nation Support tekniske ramme. Dette betyder bl.a. udarbejdelse af det tekniske aftalegrundlag samt fastlæggelse af de overordnede logistiske rammer, der samlet udmøntes i en logistikbefaling til Hærkommandoens øvelsesbefaling.

Du koordinerer i den forbindelse med et bredt spænd af samarbejdspartnere, herunder ofte en udenlandsk værtsnation samt en række nationale aktører herunder bl.a. Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, Joint Movement and Transportation Organization og Forsvarets Sanitetskommando.


Derudover har du et tæt og direkte samarbejde med Hærens myndigheder, primært Trænregimentet og Hærens brigader/bataljoner, for at sikre, at den logistiske løsning understøtter de fastlagte operative og uddannelsesmæssige formål.

Du vil derudover, være Hærkommandoens sagsbehandler på forhold vedrørende understøttelse af udenlandske enheder garnisoneret i Danmark, forhold vedrørende nedvaskning og desinfektion, transporttjeneste, sanitets- og sundhedstjeneste samt forhold vedrørende sikkerhedsbestemmelser ifm. skydning og passage af vand. Desuden vil markskader ligeledes være en del af porteføljen.

Du vil lejlighedsvist indgå i projekt- & arbejdsgrupper inden for de nævnte sagsområder, hvor du vil repræsentere Hærkommandoen.

Du vil kontinuerligt være i tæt dialog med Hærens myndigheder og enheder vedrørende den logistiske understøttelse af aktiviteterne.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at planlægge din egen arbejdstid, herunder hjemmearbejdsdage. Du skal forvente, at der lejlighedsvist vil kunne være længerevarende rejseaktivitet. Du vil indgå i en gruppe af dedikerede medarbejdere, der hver især er specialister på deres område, og her refererer du til en teamleder, der er major. Om digVi forventer, at du er udnævnt kaptajn og har en bred tjenestelig operativ og/eller logistisk baggrund fra Hærens niveau III og ansvar 4. Du besidder et godt helhedssyn samt gode koordinations- & samarbejdsevner der bevirker, at du formår at skabe kvalificerede logistiske løsninger. Du har en faglig og struktureret tilgang og er vedholdende i din opgaveløsning.

Som person er du imødekommende og har interesse i at skabe operativt forankrede løsninger i direkte koordination med et bredt spænd af samarbejdspartnere. Vi sætter pris på din erfaring og vil i videst mulig omfang bringe den i anvendelse på tværs af logistiksektionen.

Du kommunikerer klart såvel skriftligt som mundtligt. Du kan indgå i et fagligt teknisk team som sagsbehandler med gode egenskaber indenfor planlægning og styring af pålagte opgaver, hvorfor gode analytiske egenskaber er en forudsætning. Du kan samarbejde i projektorganisationer på tværs og på flere niveauer, og du kan træffe nødvendige og effektive beslutninger. Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på dit helhedssyn. Du er samtidig fleksibel, omstillingsparat og vigtigst af alt, så brænder du for logistikområdet. AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Hærkommandoens stab i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hærkommandoens Logistiksektion oberstløjtnant Jesper Momme på telefon 91 33 50 99, eller major Per E. Falkenberg på telefon 41 32 03 13.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 24. januar, og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 5.

Tiltrædelse er snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lignende jobs

Lignende jobs