Social og sundhedsassistent til Bostedet Jernbanegade i Tinglev

Arbejdssted
Aabenraa
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
5. februar 2019
Social og sundhedsassistent til Bostedet Jernbanegade i Tinglev Bo & Aktivitet søger snarest muligt en social- og sundhedsassistent med gennemsnitlig arbejdstid på 30 timer pr. uge til Bostedet Jernbanegade, Tinglev.

Bo & Aktivitet består af bosteder og væresteder til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, i henhold til servicelovens § 85. Tilbuddene er forskellige, afhængig af borgernes funktionsniveau og alder.

Der søges en social- og sundhedsassistent der:

 • Har en social- og sundhedsuddannelse med autorisation
 • Yder hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, og ser muligheder ud fra borgernes individuelle ønsker og behov inden for de givne rammer, under hensyntagen til borgergruppen
 • Støtter og respekterer den enkelte borger på en sådan måde, at borgeren bevarer selvbestemmelsesretten og det personlige ansvar, så vidt som vedkommendes formåen rækker på det givne tidspunkt
 • Er åben overfor og opmærksom på, de udfordringer og opgaver i hverdagen, som den enkelte borger på en naturlig måde kan inddrages i
 • Sammen med den enkelte borger strukturerer og tilrettelægger hverdagen, så denne bliver så overskuelig og håndgribelig som mulig
 • Støtter op om, at den enkelte får skabt og vedligeholdt sociale relationer både i og uden for bostedet
 • Vejleder, og om nødvendigt sammen med borgeren, deltager i de daglige gøremål, ud fra den bestilling den enkelte borger har
 • Kan håndtere en udad agerende adfærd og et udfordrende sprog i borgergruppen
 • Deltager aktivt i teamsamarbejde, både i eget team, på tværs af teams og tværfagligt
 • Er fortrolig med IT og har mundtlige og skriftlige formuleringsevner
 • Har et gyldigt kørekort
 • Arbejder med FMK- og medicin opgaver på tværs af organisationen
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstilrettelæggelse i forhold til opgavernes skiftende omfang og karakter
Er ovenstående noget for dig, kan vi tilbyde:

 • En alsidig og spændende pædagogisk arbejdsplads der er under udvikling
 • En arbejdsplads der indeholder foranderlighed og med en til tider travl hverdag
 • Fokus på, at alt er læring, læringsprocesser, pædagogik og udvikling
 • Mulighed for deltagelse i personlig- og faglig kompetenceudvikling
 • Et positivt pædagogisk kollegateam, hvor trivsel, humor og fællesskab vægtes højt
 • At du får lov til at sætte dine kompetencer

Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest. Ansættelse er betinget af, at ansøgeren har en tilfredsstillende straffeattest i henhold til stillingsfunktionen.

Stillingen indebærer både dag-, aften-, weekend- og helligdagsarbejde. Alene arbejde forekommer.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Birgitte Bundgaard, tlf.: 4049 1551. Birgitte kan kontaktes mellem kl. 8-9 i hverdage.

Ansøgning

Ansøgningsfrist 5. februar 2019. Send din ansøgning via linket.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 12. februar 2019.

Lignende jobs

Lignende jobs