DAGPLEJEPÆDAGOG TIL LYSTRUP-ELSTED DAGTILBUD

Virksomhed
Lystrup-Elsted Dagtilbud - 2661 afd. Dagplejen Lystrup og Elsted
Arbejdssted
Lystrup
Oprettet
12. januar 2019
Udløber
31. januar 2019
Type
Deltid

Om jobbet
Lystrup-Elsted Dagtilbud søger en dagplejepædagog til dagplejen i Lystrup-Elsted med 30 timer pr. uge fra den 1.marts 2019.

Dagplejen i Lystrup-Elsted består p.t. af 13 dagplejere, hvoraf den ene er fast vikar med 4/5 vikarpladser. Dagplejerne er fordelt i lokalområdet, hvor deres private bolig danner ramme for den daglige praksis. Hver dagplejer har 4-5 børn i alderen 9 mdr. til 3 år i deres primære gruppe, og alle dagplejere indgår ligeledes i en legestuegruppe, der mødes en gang om ugen i vores fælles legestue.

Dagplejerne arbejder selvstændigt og skaber rytme og struktur i hverdagen med afsæt i deres børnegruppes behov og dagtilbuddets fælles pædagogiske læreplan. Der arbejdes målrettet med en tidlig forebyggende indsats for alle børn, og kompetenceudvikling indgår som en naturlig del af dagplejens virke. I legestuen arbejdes der målrettet med at styrke det enkelte barns udvikling gennem et større fællesskab, ligesom dagplejerne giver hinanden faglig sparring og laver strukturerede forløb for den samlede børnegruppe. Disse forløb tager også deres udgangspunkt i den fælles pædagogiske læreplan samt dagtilbuddets lokale udviklingsplan. Den samlede medarbejdergruppe er karakteriseret ved et stort engagement og vilje i forhold til kerneopgaven og samarbejdet om denne. Fra foråret 2019 vil dagplejen, ligesom resten af dagtilbuddet også indgå i et projekt om børns tidlige sprog.

Forældrene er karakteriseret ved at have overskud og en stor interesse i deres børns trivsel, læring og udvikling, ligesom de støtter aktivt op om hverdagen i både dagpleje og legestue. Gennem den daglige kontakt mellem dagplejer og forældre etableres et nært og konstruktivt samarbejde til gavn for barnets trivsel, læring og udvikling.

Forudsætningen for arbejdet i Lystrup-Elsted Dagtilbud er den grundlæggende pædagogiske faglighed, som må være helt i top hos den rette kandidat. Du skal indgå aktivt i en kultur, hvor vi bestræber os på at tale om vores daglige praksis med udgangspunkt i faglige argumenter, begreber og værktøjer og være med til at videreudvikle på dette i dagplejen. Du skal desuden være med til at støtte op om det arbejde som allerede pågår i dagplejen, samt yderligere kvalificere arbejdet sammen med dagplejerne og i tæt samarbejde med den pædagogiske leder. Dette gøres på daglig basis, men også via tilsyn hos den enkelte dagplejer som både kan være anmeldte og uanmeldte.

Din profil
Som vores nye kollega forventer vi udover ovenstående, at du:

 • kan arbejde selvstændigt
 • har en reflekterende tilgang til arbejdet
 • kan udføre dit pædagogiske arbejde både hjemme hos den enkelte dagplejer, men også i fællesskabet i legestuen
 • er engageret og motiveret for arbejdet med børnene og fællesskabet i dagtilbuddet
 • har en anerkendende og respektfuld tilgang til børn, forældre og personale
 • er en god rollemodel
 • skriftligt er god til at dokumentere dit pædagogiske arbejde og ikke er it ”forskrækket”
 • har et godt fagligt niveau og en særlig interesse for 0-3 års området
 • er rummelig og positivt anlagt
 • er løsningsorienteret og omstillingsparat
 • tager ejerskab og er indforstået med at efterleve dagtilbuddets mål og værdier
 • har en uddannelse som sprogvejleder eller har en særlig interesse for sprogarbejdet og vil hjælpe os med at få forhøjet fokus på dette
 • vil påtage dig rollen som fagligt fyrtårn. En opgave der hører sammen med Aarhus Kommunes fokus på stærkere læringsfællesskaber

Derfor skal du vælge os
Vi kan tilbyde:

Et spændende job, hvor du som pædagog arbejder ud fra dagtilbuddets pædagogiske læreplaner med ansvar for planlægning, udførelse og evaluering af det daglige arbejde med børnegruppen. Et job, hvor du skal være den der ”går foran”, og hvor du dagligt skal arbejde med feedback på kerneopgaven og sparring med den pædagogiske leder.

Vi kan også tilbyde dig:

 • en dagpleje, hvor forældresamarbejdet har en høj prioritet
 • et arbejdsfællesskab, hvor den gode stemning er i højsædet
 • kolleger, hvor ærlighed og gennemsigtighed er et must
 • et sted, hvor anerkendelse og respekt er en selvfølge

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest og straffeattest.

Hvis du vil vide mere
Aftale om besøg og evt. spørgsmål rettes til pædagogisk leder Lisbeth Skjellerup tlf. 51 83 72 96.

Ansøgning
Klik på "Søg Job" for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2019.

Ansættelsessamtale i uge 6.

Om os
Du kan læse mere om Lystrup-Elsted Dagtilbud på http://www.lystrup-elsted-dagtilbud.dk